Sök

Urb-it hänger mot repen – lågt intresse för att bidra med nya pengar

Urb-itBörsBud och frakt

Foto: AI-genererad bild med Dall-E, promptad av Olle Aronsson

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Det noterade budbolaget Urb-it kämpar med att få in nytt kapital. Men det går trögt och frågan är nu om Ikea-sfären kommer att rädda bolaget – igen.

Bolaget tvingas nu till extraordinära åtgärder.

Det var ganska sent på fredagseftermiddagen, när många hade börjat tänka på helgen, som det First North-listade logistikbolaget Urb-it gick ut med ett pressmeddelande. Det underliggande budskapet: Bolagets överlevnad hänger på en skör tråd.

Urb-it, som varit fokuserat på last mile-leveranser med cykel och som har verksamhet på flera ställen i Europa, skriver att det har jobbat med sin finansiella rådgivare för att hitta en lösning men att intresset ute på finansmarknaden för närvarande är “lågt”.

“Trots att vi har följt många olika spår måste styrelsen i dialog med bolagets finansiella rådgivare, och efter kontakt med bolaget huvudägare, tyvärr konstatera att ansträngningarna inte gett önskat resultat”, skriver bolaget. 

Bolaget största ägare (med 25 procent av aktierna enligt ägardatatjänsten Holdings) är Ingka Investments som brukar beskrivas som Ikea-sfärens investmentbolag. 

Överlevnadskontroll

Som en konsekvens av de fruktlösa finansieringsförsöken och kapitalsituationen gör bolaget nu nedskrivningar av vissa tillgångar i balansräkningen, närmare bestämt att av aktier i dotterbolag, koncerninterna fordringar och immateriella tillgångar. 

Nedskrivningarna summeras till drygt 241 miljoner kronor, vilket får till följd att Urb-its eget kapital är så lågt att bolaget måste upprätta en så kallad kontrollbalansräkning. 

“Som en konsekvens av ovanstående måste styrelsen, i enlighet med aktiebolagslagen, kalla till en extra bolagsstämma där aktieägarna har att besluta om att likvidera bolaget eller fortsätta verksamhet om det egna kapital kan återställas”, skriver Urb-it i pressmeddelandet. 

Det betonas att styrelsen och ledningen kommer att fortsätta att utvärdera alternativ för att verksamheten ska kunna överleva. 

“Det finns fortfarande en stark tro på de tjänster som Urb-it tillhandahåller, och vi jobbar intensivt för att hitta en lösning som gör det möjligt för oss att fortsätta med last mile-leveranser”, säger Urb-its vd Kevin Kviblad. 

Trist följetong

Urb-its tid som noterat bolag har aldrig varit någon särskild ljus historia. Men krisen tilltog, likaså fallet i aktien, när huvudägaren Lage Jonasons belåning ledde till tvångsförsäljningar av aktien i Urb-it hösten 2022. 

Några månader senare lyckades bolaget ta in nästan 200 miljoner kronor i en företrädesemission där en stor del kom från nämnda Ingka Investment. 

Men det nya kapitalet innebar inte något lyft för den operativa verksamheten. I somras kom Urb-it med en rejäl vinstvarning och kapade sina prognoser kraftigt. Den senaste delårsrapporten visade ett rörelseresultat på minus 106 miljoner under årets nio första månader. 

Läs mer