Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

GÄSTKRÖNIKA

CAROLINA ENGSTRÖM: Nu måste vd-kandidaten vässa sin verktygslåda – här är egenskaperna alla efterfrågar

Carolina Engström, vd Wes. Foto: Press

Carolina Engström, vd på chefsrekryteringsföretaget Wes, skriver om hur orostider påverkar kravprofilen vid vd-rekryteringar.

"Många vd:ar på scale-up-scenen saknar den erfarenhet som efterfrågas nu".

Breakit

Breakit

nyheter@breakit.se

Det går att utläsa vilken samhällskontext som råder i kravprofilerna för vd-rekryteringar. I tider av sviktande konjunktur, minskad efterfrågan och prispress behöver en ny vd använda andra verktyg och ha andra kompetenser än en vd som kliver på i tider av stark tillväxt. Önskelistan är ofta lång och de klassiska kompetenserna finns med som en grund, men några trendande ord för meriter och kompetenser sticker ut.

Jag noterar en rejäl förändring i sättet att prata om vd:s uppdrag. I de allra flesta vd rekryteringar söker man efter en person med gedigen erfarenhet av sälj- och resultatansvar samt god förmåga att leda och utveckla bolag och människor. Ibland betonas internationell erfarenhet och ibland är en viss typ av organisationsstruktur viktig, såsom erfarenhet från matrisorganisationer eller noterat/onoterat bolag eller en viss typ av ägarkonstellation. Branscherfarenhet efterfrågas i varierande utsträckning, ibland alldeles för mycket.

Det jag nu noterar, och har sett under året som gått är att lönsamhetsfokus, och gärna på kort sikt, övertrumfar alla andra kompetenser och erfarenheter. Stark tillväxt, ja, men inte innan lönsamhet har nåtts.

Vd måste kunna vässa affärsmodell och erbjudande för att generera intäkter nu

Såhär kan det formuleras numera: ”Målet är att bli kassaflödespositivt 2024. Aktieägarna har förklarat sig villiga att genomföra en emission under 2023 för att stärka bolagets kassa och balansräkning. Bolaget söker nu en ny vd för att leda bolaget till lönsamhet och därefter driva tillväxt till nästa nivå.”

Bolagen får inte blöda mer. Vd måste kunna vässa affärsmodell och erbjudande för att generera intäkter nu. Inte om ett år, inte om tre år. Utan NU. Svarta siffror är ett krav, omedelbart. Detta i sig är inte konstigt, utan givetvis en rimlig förväntan och något som utgör grunden för sunt företagande.

Det intressanta är att många vd:ar på scale-up-scenen saknar den här erfarenheten och många av den yngre generationens vd:ar har skolats in i push snarare än pull-strategier. I många fall har nuvarande vd dessutom inte lockats med det fokuset i åtanke, eller anställts med den kompetensen som prioritering.

Det kan också formuleras såhär: ”Vi söker en strategisk doer, med stark förmåga att snabbt bedöma och utvärdera befintlig affärsmodell, skapa lönsamhet och därefter tillväxt.”

Lönsamhet är det nya svarta

De senaste åren har vd-uppdragen fokuserat på tillväxtförmåga och förmågan att springa snabbt och bygga samtidigt. Scaleup-vd:n har kännetecknats av förmågan att satsa på hypergrowth snarare än lönsamhet. Kapital har varit lättillgängligt och tillförts förhållandevis snabbt och generöst. Men nu ställs andra krav och lönsamhet är det nya svarta. Att ha erfarenhet av att vända bolag till lönsamhet är en annan typ av kompetens än förmågan att leda stark och snabb tillväxt. Att vända ett företag till lönsamhet handlar om att noggrant analysera och djupdyka i affärsmodell, kostnadsmassa och se över organisationens struktur. Att uppnå kassaflödespositivitet är högsta prioritet.

Det är både spännande och svårt att hitta allt i en och samma ledare. Vd-kandidaterna får vässa sin verktygslåda för att visa vad de går för, i medvind och motvind. Endast några få är bra på att hantera båda delarna framgångsrikt, och de flesta föredrar det ena före det andra.

CAROLINA ENGSTRÖM, vd på chefsrekryteringsföretaget Wes

Läs mer