Sök

Så mycket tjänar anställda på Facebook – vi har räknat ut lönen

MetaFacebookMedier

Breakit

Breakit

Anställda på Facebook Sweden har högst snittlön av alla i tech-Sverige.

Meta befinner sig, precis som väldigt många andra techbolag, i ett helt nytt ekonomiskt läge. Och den nordiska verksamheten är inget undantag. Först kom beskedet att hela kommunikationsavdelningen på Facebook Sweden läggs ner. Det följdes av nyheten att flera svenska chefer tvingas bort, vilket Dagens Media var först att berätta om. Calle Sjönell, som har jobbat på techbolaget som kreativ strateg i närmare sju år, får sluta. Ulrika Thimmig, partner solutions manager på Meta, har redan lämnat. Ulrika Ek, strategic partner manager för Norden, har också slutat (för att istället gå till Google). 

Så hur ser det ut med siffrorna för Facebook Sweden? 

Breakit har kollat årsredovisningen för 2022 och kan notera att den svenska verksamhetens omsättning ökade till 4,4 miljarder från 4,1 miljarder på årsbasis. I sammanhanget kan man dock notera att 2022 ligger i lä sett till tillväxttakten jämfört med tidigare år. Mellan 2020 och 2021 mer än fördubblade det svenska dotterbolagets omsättning. 

Rörelseresultatet blottar samtidigt växande kostnader. 2022 summeras det till 70,4 miljoner kronor i Facebook Swedens bokslut – ett tapp från 106,5 miljoner året innan. 

Personalkostnaderna ökade förra året från runt 155 miljoner till 180 miljoner kronor. Där ingår bland annat 10 miljoner kronor som går till avgångsvederlag i samband med sparpaketen. Den här kostnaden har bolaget dock blivit ersatt för av sitt yttersta holdingbolag, heter det.

Men hur mycket tjänar man som anställd på Facebook Sweden? 

Den amerikanska sociala medier-jätten är faktiskt det bolag som betalar högst snittlön av alla i tech-Sverige. Det kunde vi avslöja när vi publicerade årets stora lönekartläggning, där vi kartlade hela 342 bolag i den svenska techsfären. Facebook Sverige, med ett snitt på 65 anställda, toppar den matiga kartläggningen med en genomsnittlig lön på över 163.000 kronor i månaden – före jättar som Google och Spotify. 

LÄS MER: Så mycket betalar Sveriges hetaste bolag i lön – vi listar 342 bolag

Så här gjorde vi lönekartläggningen

När vi satte igång med sammanställningen utgick vi från de bolag som Breakit har skrivit om under de senaste åren och som vi sedan bevakar regelbundet. Vi tog sedan bort de bolag som har färre än tio anställda.  

I nästa steg hämtade vi personalkostnaden från resultaträkningen i den senast tillgängliga årsredovisningen, i möjligaste mån från koncernredovisningen. Från summan för personalkostnader drog vi av för sociala avgifter samt en schablon för övriga personalutgifter. I vissa fall hämtade vi lönekostnaden från årsredovisningens notverk. Därefter delade vi summan med antalet anställda i snitt under den aktuella perioden, och därefter med tolv för att få fram en månadslön. 

Då fick vi fram en schablonmässig bedömning om den genomsnittliga månadslönen på det aktuella bolaget. Ibland kan det faktiska snittet ligga något högre eller något lägre beroende på flera faktorer, men vi menar att detta är den bästa och mest enhetliga bedömning vi som utomstående betraktare kan göra.

Läs mer