Sök

Annonssamarbete med Svea

Målet – att bli Sveriges ledande företag inom kompetensförsörjning: ”Har skapat en modell för att växa”

Svea BankJob SolutionFinansiering

Viktor Rönn, koncern-vd på Job Solution.

Hannah Runsten

Vill man växa snabbt duger det inte att vara defensiv. Så tänker Viktor Rönn, koncern-vd på Job Solution, som vid 27 års ålder noterade sitt bolag.

2020 bestämde han sig för att gasa sig genom pandemin och sedan dess har företaget växt i en rasande takt. Ett av skälen är att man undanröjt ett vanligt tillväxthinder för små- och medelstora bolag.

När Viktor Rönn var 20 år bestämde han sig för att starta ett eget rekryteringsföretag. Året var 2015 och han hade då jobbat i ett år som annonssäljare på ett rekryteringsbolag.

”Det räckte för att se att den gängse rekryteringsprocessen fungerar ganska dåligt. Kandidaterna som togs fram var sällan relevanta och processen var allt för opersonlig”, menar Viktor Rönn.

Därför grundade han Job Solution och skapade en egen modell där bolaget fungerar som ett stöd i kundernas egen rekryteringsprocess.

”Det innebär att vi lägger hundra procent fokus på att hitta den rätta kandidaten, men är sällan med i intervjufasen. På så vis blir rekryteringsprocessen kortare och prislappen betydligt lägre för kunden.”

Bytte broms mot gas

Redan dag ett var Job Solution lönsamt. Efter bara fem månader hade de en miljon kronor på sista raden. Men de valde ändå att växa i ganska lugn takt. Efter ett år var de tre medarbetare, efter två år var de tio, och i början av 2020 hade bolaget 17 medarbetare. Sedan kom pandemin.

Precis som många andra mindre företag märkte Job Solution av en rejäl inbromsning. Närmare 60 procent av alla företagare påverkades negativt under perioden och fyra av tio upplevde en försämring av likviditeten, enligt en undersökning som det statliga riskkapitalbolaget Almi låtit göra.

Efter bara en och en halv månad kände vi att det var himla trist att bromsa

”Pandemin blev en chock. Vi tappade snabbt intäkter och permitterade flera medarbetare. Men efter bara en och en halv månad kände vi att det var himla trist att bromsa. Så vi tänkte om och bytte taktik. I stället för att bromsa, tog vi tillbaka våra medarbetare och gasade oss igenom pandemin. Vi tänkte att om vi ska gå under så har vi i alla fall vågat satsa”, berättar Viktor Rönn.

Det funkade. Och företaget växte sig successivt allt starkare.

I början av 2021 öppnade Job Solution dörrarna i Norge och drygt ett år senare var det dags för Danmark. Båda med samma affärsidé och rekryteringsmodell.

Hoppar över vanliga tillväxthindret

I maj 2022, när Viktor Rönn var 27 år, noterades Job Solution på First North. Företaget gjorde en nyemission och tog in kapital. Men man behövde också en bank att samarbeta med för att förverkliga tillväxtplanerna.

Det är Job Solution inte ensamma om. Sex av tio svenska småföretag ser goda möjligheter att expandera, enligt den senaste Småföretagarbarometern, men ett av de vanligaste problemen är att beviljas extern finansiering. I Företagarnas finansieringsrapport från i år uppger exempelvis nästan 45 procent av de företag som har behövt extern finansiering till en investering att det är svårt att säkra en sådan. Problemet, menar Företagarna, är att de flesta kreditgivare hellre lånar ut pengar till hushåll för att finansiera bostadsköp, eller till större företag. Faktum är att utlåningen till små och medelstora bolag har minskat sedan 2018, från en redan låg nivå. Samtidigt har lånen till större företag ökat, visar rapporten.

Job Solution, som ville växa mer genom förvärv, kollade runt bland de alternativ som fanns.

”Vi tyckte att storbankerna var rätt stolpiga och att de hade en begränsad känsla för affären. Den känslan hade däremot Svea Bank. De hade inte bara det bästa erbjudandet utan var även lösningsorienterade. Dessutom är de kvickfotade, alltid snabba med svar och personliga”, säger han.

Mer om Sveas kontokredit för expanderande bolag – ansök om upp till 1 miljon kronor online.

Intakt kassa säkrar tillväxten

Med hjälp av Svea Banks företagspaket och finansieringslösningen kontokredit kunde Job Solution snart förvärva sitt första bolag. Därefter följde ytterligare fyra förvärv inom loppet av knappt ett år. I dagarna startar de dessutom Job Solution Consulting AB med kontor i Norrköping.

Det är en ganska offensiv tillväxttakt

”Det är klart att det är en ganska offensiv tillväxttakt. Men vi köper alltid mellanstora rekryteringsbolag som är lönsamma och genererar i kassa. I och med att vår kassa är intakt kan vi växa som vi gör. Våra intäkter täcker både räntekostnader och amorteringar mer än väl”, säger Viktor Rönn.

I dag har bolaget 124 medarbetare och nio rekryteringsbolag under Job Solution Holdings paraply. Alla bolag har behållit sina namn och varumärken och de jobbar självständigt. Planen är nu att fortsätta växa med två eller tre förvärv om året.

”Vårt mål är att bli Sveriges ledande bolag inom kompetensförsörjning. Men vi vill växa smart, och det kan vi göra genom vår kontokredit och samarbetet med Svea Bank. Det har helt klart varit nyckeln till vår offensiva tillväxt – i kombination med vår framgångsrika affärsidé. Vi har en unik rekryteringsmodell och har också kunnat bygga företaget i rätt tid. I dag är det svårt att hitta rätt kompetens inom i princip alla branscher och det gör vi med vår modell.”

Johan David, som är affärsområdeschef för Företagsbanken på Svea, berättar att han och bolaget följer Job Solution med spänning och gärna är med och stöttar deras tillväxtresa.

”På Svea gillar och uppmuntrar vi entreprenörskap, och gör vårt bästa för att anpassa våra finansieringslösningar för bolag i tillväxt”, säger han.

Läs mer om Sveas finansiella tjänster för företag här! 

Läs mer