Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Så mycket tjänar anställda på Google Sverige – vi har räknat ut lönen

Anna Wikland, Sverigechef Google. Foto: TT/Montage

Det blåser kring Google – med en historisk jätterättegång på ena sidan och AI-utmanare på andra. Men samtidigt fortsätter den svenska delen av jätten växa sin omsättning – och betala ut saftiga löner (om än med en viss minskning). Vi har räknat ut hur mycket anställda på Google i Sverige tjänar.

Breakit

Breakit

nyheter@breakit.se

Just nu pågår en historisk rättegång där techjätten Google sitter på anklagarbänken – och den amerikanska staten på andra sidan. Frågan som ska redas ut är huruvida Google är ett monopol i juridisk mening. Staten anklagar nämligen sökjätten för just detta. Enligt anklagelserna ska Google på ett olagligt sätt ha missbrukat sin makt för att bli ensam herre på täppan inom internetsökningar. 

Parallellt med detta har dock frågan om huruvida jättens dominans på sök kan vara på väg att utmanas – av Open AI:s ChatGPT. Något som Google försökt stoppa genom att tidigare i år lansera den egna AI-chatboten Bard, som blev tillgänglig i Sverige i somras.

Men oavsett vad så står Google än så länge fortsatt starkt. I alla fall i Sverige. 

När fjolårets årsredovisning för det svenska bolaget landade hos Bolagsverket visade den att Google Sverige år 2022 växte sin omsättning från 1.513 till 1.676 miljoner kronor – en tillväxt på drygt 10 procent. Samtidigt ökade de också sitt rörelseresultat från 123 till 139 miljoner kronor. Siffrorna innebär att Google dubblerat sin svenska omsättning de senaste fem åren. Räkenskapsåret 2017 omsatte Google 802 miljoner kronor med en rörelsevinst på 66 miljoner. 

Bolaget betalade 35 miljoner i skatt under 2022, vilket innebar att resultatet på sista raden landade på 103 miljoner kronor.

Så mycket tjänar anställda på Google

Medelantalet anställda på Google i Sverige gick från 401 till 430 personer under 2022. Hur många av dessa som senare påverkades av det stora varslet i början av 2023 (där 12.000 medarbetare fick gå) är okänt.

Så hur mycket tjänar man då som anställd på Google Sverige?

Genomsnittslönen 2022 för en anställd på Google i Sverige var 152.715 kronor – vilket är minskning på 8000 kronor i månaden jämfört med snittlönen 2021

Nyfiken på resten av lönerna i tech-Sverige? Missa inte Breakits stora lönekartläggning över 342 bolag.

Så här gjorde vi lönekartläggningen

När vi satte igång med sammanställningen utgick vi från de bolag som Breakit har skrivit om under de senaste åren och som vi sedan bevakar regelbundet. Vi tog sedan bort de bolag som har färre än tio anställda.  

I nästa steg hämtade vi personalkostnaden från resultaträkningen i den senast tillgängliga årsredovisningen, i möjligaste mån från koncernredovisningen. Från summan för personalkostnader drog vi av för sociala avgifter samt en schablon för övriga personalutgifter. I vissa fall hämtade vi lönekostnaden från årsredovisningens notverk. Därefter delade vi summan med antalet anställda i snitt under den aktuella perioden, och därefter med tolv för att få fram en månadslön. 

Då fick vi fram en schablonmässig bedömning om den genomsnittliga månadslönen på det aktuella bolaget. Ibland kan det faktiska snittet ligga något högre eller något lägre beroende på flera faktorer, men vi menar att detta är den bästa och mest enhetliga bedömning vi som utomstående betraktare kan göra.

Läs mer