Sök

Tusentals frakturer med sparkcyklar – belastar akutvården

ElsparkcykelFordon

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Ung och man. Här är gruppen som skadar sig mest.

Elsparkcyklarnas sjukhusnota är lång, enligt en kartläggning som Akademiska sjukhuset har gjort och som SVT rapporterar om. Det handlar om nästan 2000 frakturer efter olyckor med sparkcyklar under en period på tre och halvt år. En tredjedel av dessa har krävt operation. 

Forskarna bakom kartläggningen säger till SVT att elsparkcyklarna bidrar till en belastning av en redan ansträngd sjukvård. 

Akademiska sjukhuset har bara gått igenom registrerade frakturer. Därför finns inte andra skador som skallskador och sårskador med. Dessa finns ju också. 

De som bryter ben eller arm i en elsparkcykelolycka är i snitt ganska unga – 30 år. En klar majoritet, sju av tio, är män. 

Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet.

Läs mer