Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

De betalar bäst i fintech-Sverige – så mycket tjänar anställda på hajpade Juni

Samir El-Sabini, vd Juni. Foto: Press

Breakit har kartlagt lönerna i den svenska fintechsektorn, här är bolaget som betalar mest.


Breakit

Breakit

nyheter@breakit.se

De tio översta bolagen på Breakits lista över snittlönerna i den svenska fintechsektorn gjorde en sammanlagd rörelseförlust på 2 miljarder kronor under 2022. Samma bolag dominerar i toppen av Breakits stora rankning av lönerna i 342 svenska bolag i det nya näringslivet.

Ingen annan bransch gör lika stora förluster och betalar samtidigt ut lika höga löner, om man ska sammanfatta. Det är kalla fakta som man kan ha olika åsikter om och som kan sägas ha vissa naturliga förklaringar: Traditionellt höga löner inom finans och bank, högt teknikinnehåll, stora vinster för företag som tar sig till kritisk massa, och så vidare. 

När Breakit kontaktar nummer ett på fintech-listan, Juni Technology, som brukar beskrivas som en finansiell partner åt framförallt e-handelsbolag, och frågar om det höga löneläget så pekar vd:n Samir El-Sabani främst på något annat – nämligen den geografiska aspekten.

När Juni, som gjorde en förlust på över 400 miljoner under år 2022 (och omsatte 36,9 miljoner), grundades 2020 hade bolaget en “remote first-strategi” och lönerna baserades därför på en europeisk standard. Och lönerna är generellt högre i Europa än i Sverige.

“Om man ser till våra anställda i London, Amsterdam eller övriga Europa är våra löner inte i topp men självklart på en marknadsmässig nivå. Med det sagt söker vi topptalang och kommer alltid att ha attraktiva löner, även i Sverige”, säger Junis vd Samir El-Sabini.

Så hur mycket tjänar egentligen personalen  på Juni? Under 2022 är svaret att de 48 anställda i snitt tjänade över 110.000 kronor i månaden.

Nyfiken på hur det ser ut i resten av fintech-Sverige? Missa inte vår stora kartläggning.

LÄS MER: Så mycket betalar Sveriges hetaste bolag i lön – vi listar 342 bolag

Så här gjorde vi lönekartläggningen

När vi satte igång med sammanställningen utgick vi från de bolag som Breakit har skrivit om under de senaste åren och som vi sedan bevakar regelbundet. Vi tog sedan bort de bolag som har färre än tio anställda.  

I nästa steg hämtade vi personalkostnaden från resultaträkningen i den senast tillgängliga årsredovisningen, i möjligaste mån från koncernredovisningen. Från summan för personalkostnader drog vi av för sociala avgifter samt en schablon för övriga personalutgifter. I vissa fall hämtade vi lönekostnaden från årsredovisningens notverk. Därefter delade vi summan med antalet anställda i snitt under den aktuella perioden, och därefter med tolv för att få fram en månadslön. 

Då fick vi fram en schablonmässig bedömning om den genomsnittliga månadslönen på det aktuella bolaget. Ibland kan det faktiska snittet ligga något högre eller något lägre beroende på flera faktorer, men vi menar att detta är den bästa och mest enhetliga bedömning vi som utomstående betraktare kan göra.

Läs mer