Nya datalagen som kommer att ställa krav på startups

F-Secure
Nya datalagen som kommer att ställa krav på startups

FOTO: F-Secure

Datalagstiftningen har fram till idag sett olika ut i länderna inom EU. Och mellan EU och USA har skillnaderna också varit stora. Men från och med 2018 kommer alla medlemsländer vara tvungna att följa det nya EU-direktivet gällande datalagstiftning.

I Sverige kommer detta att ersätta den tidigare och något föråldrade personuppgiftslagen (PUL). Anpassningar till lagen är därmed något man som startup bör bygga in i sina rutiner och infrastruktur från start.

F-Secure är ett cybersäkerhetsföretag som funnits sedan 1988 och har varit med om flera paradigmskiften inom data och IT. Den första kan ha varit när F-secure tidigt insåg att datorer man kopplade upp mot nätet skulle medföra säkerhetsproblem. Ett annat paradigmskifte sker nu när lagring av personuppgifter kräver helt nya regleringar. 

Lagstiftningen har inte riktigt hängt med i samma snabba takt som den tekniska utvecklingen och digitaliseringen. Det finns många uppmärksammade rättegångar som pekar på skillnaden mellan den gamla analoga världen och den nya digitala världens verkligheter.

Men det finns hopp. Den nya EU-förordningen som kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL) år 2018 är ett bra exempel på en anpassning mot den nya verklighet individer och företag idag verkar i.

Den nya lagen kommer att kräva att många företag skärper sin hantering av personuppgifter. Texter i de tidiga utdragen säger att företag måste designa sina lösningar baserat på en bra säkerhet. Detta är något man tidigare kunnat anpassa i takt med att företagets tjänster och produkter har utvecklats.

Informationssäkerhet kommer därmed att behöva tas mer seriöst. Man kan jämställa det med hur man som bolag måste följa skatte- och redovisningsregler.

Det kommer bli mer förekommande med audits och vid säkerhetsincidenter måste man rapportera till datainspektionen inom 72 timmar samt även meddela sina kunder. Sköter man sig inte kommer vite krävas.

Lagen kommer göra att alla företag kommer att behöva anpassa sig, inte minst företag inom tech- och startupscenen. Många av bolagen värderas initialt helt på antalet användare.

Freemium-modeller är populära och innebär ofta att användarna byter personuppgifter mot gratis tjänster. Den nya lagen kommer att bli en utmaning för alla, inte minst för användarvärderade startups. Fördelen är att vi alla kommer att få säkrare och bättre hantering av vår data. För företagen innebär det, rätt använt, en möjlighet och framförallt kommer det att ge transparens kring incidenter såväl som intrång.

Fler kommer i slutändan att se det som F-Secure sett sedan många år tillbaka. 

Som tidigare startupbolag vill F-Secure självklart stötta våra yngre syskon. Kontakta våra säljare så berättar vi mer om vårt startup-erbjudande och den nya datalagen. Vill du läsa mer om cyber- och IT-säkerhet, så besök gärna vår Business Security Insider.

För att underlätta för företagare har F-Secure skapat ett enkelt säkerhetstest. Du kan göra det här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se

Läs fler artiklar
LÄS MER