Sök

Systembolaget förlorar vintvisten i HD

SystembolagetWinefindere-handel

Alex Tengvall, ordförande i Winefinder och största ägare. Foto: Press/IStock/Faksimil

Julia Lundin

Julia Lundin

Reporter

Danska Winefinder får fortsätta sälja vin till svenskarna.

Sedan 2007 har det varit möjligt med så kallad distansförsäljning av alkohol, som innebär att man får sälja alkohol från andra EU-länder till Sverige. Detta har utnyttjats av Winefinder, som drivit sin e-handel från Danmark.

Men detta har inte gillats av Systembolaget, som ansett att verksamheten äger rum i Sverige, och därmed utmanat monopolet.

Parterna har sen mötts i flera instanser sedan 2019. Först i Patent- och marknadsdomstolen där Systembolaget fick rätt. Men Winefinder överklagade då och denna gång fick vinsajten ropa hurra. Systembolaget gav sig inte utan tog tvisten ända upp till Högsta domstolen – som nu dömer till Winefinders fördel.

Det här innebär alltså att det är fritt fram för Winefinder att fortsätta sälja via sin e-handel.

Det här är en underbar seger för oss och för hela den lagliga distanshandeln i Europa. Utfallet var väntat och vi uppfattar att det rådande rättsläget nu är utrett”, säger Alex Tengvall, huvudägare och styrelseordförande i Winefinder.

Läs mer