Sök

T.Loop vill bli vinnare när AI-boomen slår stort (och klimatkrisen blir värre): Siktar på 1,5 miljarder inom tio år”

T.LoopClimate tech

Staffan Stymne, vd och medgrundare T.Loop. Foto: Press

Emil Widhagen

Emil Widhagen

Reporter

Breakit intervjuade medgrundaren Linda Waxin precis när de skulle dra igång.

Sen dess har de fyllt kassan med mer kapital och laddar för lansering – med ambitionen om en omsättning på 1,5 miljarder inom ett decennium.

I ett nytt snack med Breakit berättar nu medgrundaren och vd:n Staffan Stymne för första gången om vad de ska göra mer specifikt, planerna framåt – och hur AI kan bli en ‘gamechanger’.

När vi skrev om bolaget sist var inte mycket känt. Det benämndes som Linda Waxins hemliga satsning, och inga omfattande detaljer avslöjades. Hon hade då länge varit välkänd i Breakits spalter, bland annat för att driva tankesmedjan Ownershift och som medgrundare till Matching ID.

Det visade sig då att hon skulle ge sig in i datacenterbranschen – en inte helt oväntad satsning med tanke på att hon tidigare skojat om “uppväxten i en serverhall.”

Detta som medgrundare till den nya aktören T.Loop, ett bolag hon har dragit igång tillsammans med bland annat vd:n och medgrundaren Staffan Stymne, som har lång erfarenhet från energibranschen. Även Jonas Nyman och Mathias Lindqvist är medgrundare till bolaget. 

T.Loop hoppas att deras lösning ska kunna förbättra energiproblemen som datacenter för med sig ordentligt. Deras förhoppning är att minska datacentrenas (eller ’data energy centers’, dataenergicenter, som de själva kallar det) energiförbrukning med 30 procent och koldioxidutsläppen med minst 70 procent.

“Jag jobbade tidigare med att utveckla ett koncept kring att återvinna värme från olika spillvärmekällor. Och datacenter är ju en sådan värmekälla som idag inte nyttjas speciellt bra.  Jag häpnade också över hur stor energispelare datacenterbranschen börjar bli – det rör sig om ett par procent av världens elförbrukning idag. Därifrån kommer vår grundidé”, berättar Staffan Stymne för Breakit.

Lösningen är att T.Loops datacenter ska installeras i byggnader i städer, där energibehovet är som störst. Dataenergicentrena dimensioneras så att uppvärmningsbehoven matchar överskottsvärmen som deras IT-drift genererar. Det kan till exempel röra sig om kommersiella lokaler, sjukhus- eller universitetsbyggnader.

Bolagets tjänst bygger på att hyra ut plats i deras datacenter för företags IT-drift, så kallad colocation.  Senare i år ska de öppna sitt första datacenter, och fram tills 2026 är planen att de ska ha 30 sammankopplade datacenter igång.

“Allt med data behöver hanteras där behovet uppstår, och det är ju i städerna. När AI, Internet of Things och blockchain slår ännu mer kommer det enormt vara mycket data som hanteras. Det kommer inte vara rationellt att skicka all den datan till ett stort datacenter långt bort”, säger Staffan Stymne. 

AI kan öka efterfrågan

Bolaget har utvecklat sin tjänst samtidigt som den stora AI-boomen slår, något som förväntas öka behovet av datacenter rejält. 

Samtidigt slukar alltså datacentrena enormt med energi, vilket förstås är problematiska ur ett klimatperspektiv. Här säger sig T.Loop vilja bli en del av lösningen, även om de poängterar att ökade energibehovet också ökar på grund av andra tekniska utvecklingar.

“I grund och botten är digitaliseringen väldigt, väldigt bra och löser många problem. Baksidan är ju att även AI och digitaliseringen kräver väldigt mycket energi. Förprognoserna är att energianvändningen kommer att tredubblas och uppgå till sex procent av koldioxidutsläppten 2030, och våra gröna datacenter hoppas kunna vara med och vara en del av lösningen.”

Behöver vi verkligen bygga ytterligare datacenter om det är ett så stort miljöproblem då?
“Det är ingen lösning att minska datacentrena – behovet kommer att öka varje år, och digitalisering borde också vara en del av lösning i klimatfrågor. Det vi istället behöver är lösningar för att minska datacentrernas påverkan för energi och klimat.”

Varför är er lösning bättre ur ett klimatperspektiv än det som finns idag?
“All el som idag blir till värme i datacenter ses ju som ett problem. Man kyler bort den här och man satsar ganska mycket pengar och energi på att få bort den här kylan. Det är där idén till T.Loop kommer ifrån – att göra det här både tekniskt och affärsmässigt på ett sätt som gör att vi kan ta tillvara de här resurserna som inte nyttjas idag, vilket är betydligt bättre ur ett klimatperspektiv.” 

Laddar för ny runda

Hittills har T.Loop tagit in kapital i två omgångar, på drygt 20 miljoner kronor totalt. Bland annat medgrundarna själva har investerat i bolaget.

Det räcker dock inte långt om man ska driva datacenter. Nu är bolaget öppna med att de nu håller på med sin A-runda, där siktar man på att ta in runt 100 miljoner kronor.

"Infrastrukturverksamhet kräver investeringar, men det behöver vi inte nödvändigtvis finansiera med kapital. Det vi i huvudsak behöver kapital till är att bygga organisationen och skala upp den operativa verksamheten.”

Han poängterar att det är ett ständigt pågående arbete att finansiera sig för ett bolag som T.Loop. 

“Vi siktar på att omsätta 1,5 miljarder kronor inom tio år, för att nå dit kommer vi ju att ta in kapital fler gånger. Vi är inne i rundan nu så det pågår ett antal diskussioner med olika investerare, där vi siktar på att stänga rundan i höst. “

Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet.

Läs mer