Sök

Krispaket från Embracer – ska spara miljarder

Embracer GroupGaming
Lars Wingefors, grundare och vd Embracer

Lars Wingefors, grundare och vd Embracer

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Reporter

Spelbolaget Embracer lanserar sparpaket.

Krisande spelbolaget Embracer lanserar på tisdagsmorgonen ett stort sparpaket. 

Bolaget ska i ett första skede spara 800 miljoner kronor men flaggar samtidigt för ytterligare sparåtgärder både i år och nästa år på totalt 2,7 miljarder kronor.

Idag presenterar vi ett omfattande omstruktureringsprogram som gör det möjligt för oss att realisera outnyttjad potential inom Embracer Group och bättre optimera användningen av våra resurser", skriver vd:n och medgrundaren Lars Wingefors i ett pressmeddelande.

Kommer lägga ner spelstudios

Sparpaketet inkluderar både att de lägger ner spelstudios och pågående spelprojekt och centraliserar delar av verksamheten. 

"Inom hela koncernen initierar vi nu flera åtgärder för att stärka vår kassaflödesgenerering och utnyttjandet av vår IP-portfölj för att bli ett starkare företag som kommer kunna skapa ännu bättre spel för spelare och fans över hela världen”, skriver Lars Wingefors vidare.

Ett övergripande mål med sparåtgärderna är att få ner bolagets nettoskuld till högst 10 miljarder kronor. För att lyckas med detta initieras i första läget ett sparpaket på 800 miljoner kronor. Men Lars Wingefors flaggar också som ovan nämnt för fler sparåtgärder under 2023 och 2024 på hela 2,7 miljarder kronor. I pressmeddelandet benämns dessa åtgärder som "övriga initiativ". Bolaget specificerar dessa sparåtgärder så här:

"Övriga initiativ kan inkludera ytterligare kassabesparingar för räkenskapsåret 23/24 som ännu inte specificerats i omstruktureringsprogrammet, ökad nivå av extern finansiering av kapitalutgifter eller inkludering av innehåll i diverse konsumenttjänster samt potentiella avyttringar av tillgångar utanför kärnverksamheten".

Så ska pengarna sparas

Totalt handlar det alltså om planerade sparåtgärder på 3,5 miljarder kronor. I pressmeddelandet lyfts en rad konkreta åtgärder fram:

  • Minskning av generella omkostnader, företagskostnader, förlagskostnader samt försäljnings-, administrations- och andra allmänna kostnader.
  • Nedläggning av studios och pågående spelutvecklingsprojekt som ännu inte har annonserats och som förväntas ha låg avkastning.
  • Skapandet av en mer omfattande, centraliserad process för granskning av spelinvesteringar och utveckling.
  • Konsolidering av bolag och verksamheter, inklusive en översyn av strukturen av operativa grupper.
  • Minskning av investeringar i extern utveckling med större fokus på intern utveckling av egna eller kontrollerade rättigheter. 

Programmet förväntas minska kapitalutgifter med minst 2,9 miljarder kronor tills räkenskapsåret 2024/25 jämfört med en årstakt om 7,9 miljarder kronor i Q4 räkenskapsåret 2022/23. Siffrorna inkluderar kapitalutgifter relaterade till interna och externa spelutvecklingsprojekt och andra icke-immateriella tillgångar samt materiella tillgångar.

Programmet förväntas också minska omkostnader med minst 10 procent, eller minst 0,8 miljarder kronor på en årlig basis, jämfört med årstakten i Q4 2022/23. Programmet förväntas vara fullt implementerat 1 oktober 2023, och minska omkostnaderna med 0,4 miljarder under räkenskapsåret 2023/24.

Lars Wingefors berättar i ett öppet brev om sparpaket. Han skriver bland annat att koncernen i dagsläget har 17.000 anställda och att det kommer att vara färre i slutet av året men att han inte kan ge någon prognos på hur många det blir. 

"Det är smärtsamt att se talangfulla medarbetare som får lämna", skriver han också.

Förlorade miljardkontrakt nyligen

För bara några veckor sedan presenterade bolaget siffrorna för det fjärde kvartalet.

”Det har varit ett utmanande år som påverkades negativt av spelförseningar, svagare konsumentefterfrågan och svalt mottagande av vissa större lanseringar”, skrev Embracers vd Lars Wingefors i samband med bokslutet.

I samma veva tillkännagjordes att Embracer tappade ett kontrakt värt 20 miljarder kronor, vilket försatte aktien i fritt fall.

”Avtalet skulle ha täckt redan aktiverade kostnader för ett antal av spel med stor budget, men även bidragit till att förbättra förutsägbarheten för vinst och kassaflöde på både medellång och lång sikt under tiden för spelens utveckling”, skriver vd:n vidare.

Breakit har sökt Lars Wingefors. 

Läs mer