Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Vill förlösa tångens potential – nu gör de gemensam sak

Jörgen Bergqvist, Anders Jacobson och Vilhelm Sundström. Foto: Press

“Havens överlevnad är avgörande för vår planet”.


Jon Wahlqvist

Jon Wahlqvist

jon.wahlqvist@breakit.se

Webbredaktör

Nordic Seafarm grundades av sex forskare redan 2016 för att undersöka möjligheterna att odla klimatsmarta alternativ i haven. Bolaget säljer framförallt sockertång och nu gör de gemensam sak med det nybildade investeringsbolaget Ocean Collective. 

Det nya bolaget får namnet Ocean Next och kommer ägas till hälften av de två bolagen och ska utveckla flera olika nya matkoncept där tång och andra marina ingredienser ska vara framträdande.

“Mat från havet är en överlägsen proteinkälla ur både ett hållbarhets- och nutritionsperspektiv, men vi behöver utveckla fler erbjudanden och skapa nya matkoncept så att fler konsumenter finner sin väg till havsbaserad mat”, säger Jörgen Bergqvist, vd för Ocean Collecitve och den som blir styrelseordförande i Ocean Next.

“Området är fortsatt i en tidig fas och vi kommer därför söka breda samarbeten med olika aktörer som delar vår vision.”

Tång är alltså framförallt det som Nordic Seafarm jobbar med och det är också det som det nystartade samarbetet till en början ska jobba med. Nordic Seafarm hoppas att det nya samarbetet ska hjälpa till att hitta nya modeller för att skala upp tångindustrin.

“Tång är en helt återbildningsbar gröda som kan minska efterfrågan på traditionella jordbruksprodukter samtidigt som den bidrar till att rädda haven genom att absorbera koldioxid och stärka den biologiska mångfalden”, säger Simon Johansson, vd på Nordic Seafarm.

“För att förlösa den potential som finns i tång behöver vi finna flera strategiska partnerskap och utforska nya affärsmodeller.”

Nordic Seafarm omsatte 2021 2,5 miljoner med en förlust på 4,9 miljoner.

Ocean Collective grundades av Jörgen Bergqvist, Anders Jacobson and Vilhelm Sundström.

Läs mer