Sök

350 tunga AI-namn varnar för riskerna för utplåning – ett namn lyser med sin frånvaro

Open AIAI

Sam Altman, vd och grundare av Open AI. Foto: TT

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Var är den tredje gudfadern?

Över 350 företagsledare och forskare varnar för riskerna kopplade till AI. På listan av personer som har skrivit under finns Open AI:s Sam Altman, AI-teknikens två av tre så kallade gudfäder Geoffrey Hinton och Yoshua Bengio samt toppchefer från Google och Microsoft. 

I ett gemensamt uttalande som har publicerats på organisationen Centre for AI Safetys hemsida skriver de: 

”Att minska risken för utrotning från AI borde vara en global prioritet vid sidan av andra samhälleliga risker som pandemier och kärnvapenkrig”, lyder budskapet.

Bland de som skrivit under finns professorer från både Harvard i USA och Tsinghua i Kina. Det finns även flera svenska namn, som matematikern Olle Häggström och epidemiologi-professorn Martin Eklund. Men ett par namn saknas, noterar Centre for AI Safety. Det handlar om Mark Zuckerbergs Meta där den tredje gudfadern, Yann LeCun, nu är verksam. Det är oklart varför.

Hur långt AI-entreprenörerna vill att politikerna går för att minska riskerna för utplåning och exakt vad de ska göra verkar också vara högst oklart. Förra veckan kallade Sam Altman, grundare av ChatGPT-bolaget Open AI, det första AI-regelverket i Europa för en ”överreglering”. Han hotade till och med att lämna kontinenten, skriver Reuters.

Läs mer