Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Cura of Sweden i rekonstruktion – räknade fel på nästan 70 miljoner

Cura of Sweden i rekonstruktion. Foto: Pres/Faksimil/Montage

Större konkurrens och prispress i kombination med helt felaktiga beräkningar. Det anges som orsaker när Cura of Sweden, som frontats av flera tunga sportprofiler, tvingas ansöka om rekonstruktion för att rädda bolaget.

Tobias Blixt

Tobias Blixt

tobias.blixt@breakit.se

Reporter

För några år sedan tog tyngdtäckena från Cura of Sweden hela Sverige med storm. Bakom bolaget står entreprenören Johan Andersson, som tidigare gjort sig känd för att sälja spikmattor i Sverigeden som blev årets julklapp 2009.    

Cura of Sweden startade han 2017 och sedan gick det snabbt framåt. Under räkenskapsåret som slutade i juni 2020 omsatte bolaget 217,4 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 82,2 miljoner kronor. Som draglok anlitades tunga ambassadörer som Börje Salming och Emma Igelström

“Jag är normalt restriktiv med reklamuppdrag men efter att jag själv har använt täcket i drygt två månader tvekade jag inte”, sa den nu framlidne Börje Salming i samband med att partnerskapet presenterades.

Året efter, alltså mellan juni 2020 och juni 2021, minskade omsättningen till 178 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 26,6 miljoner kronor. Under 2021 klev också riskkapitalbolaget Verdane in som delägare i Cura of Sweden.

Idag äger Verdane och Johan Andersson mellan 40 och 50 procent vardera i bolaget.

Någon nyare årsredovisning än så finns inte offentlig i dagsläget. Men utvecklingen har varit fortsatt svår för Cura of Sweden och nu har bolaget tvingats ansöka om rekonstruktion. 

Det framgår av handlingar från Sundsvalls tingsrätt, som också har godkänt rekonstruktionen.

Som skäl till beslutet anges:

“Det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan oförmåga inträder inom kort. Det finns grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen. Bolagets bokföring är ordnad.”

I ansökan lyfter Cura of Sweden fram flera bakomliggande orsaker. Bland annat en större mängd konkurrenter som satsade på tyngdtäcken, något som ledde både till mättad marknad och kraftig prispress på täckena från 2000 till 800 kronor.

Ett första försök att expandera till andra marknader under 2021 beskrivs också som misslyckat. Istället inleddes en satsning på försäljning via Amazon.

Dessutom visade det sig under fjolåret att bolagets ekonomi var betydligt sämre än förväntat. Det minusresultat för 2022 som styrelse och ledning trodde skulle uppgå till 3,5 miljoner kronor visade sig efter ett preliminärt bokslut istället uppgå till hela 71 miljoner kronor. Det på en beräknad omsättning på cirka 100 miljoner kronor.

I samband med detta har ekonomichefen lämnat på egen begäran.

Av den ovanstående anledningen gav bolaget i uppdrag åt Grant Thornton att göra en genomlysning av bolagets räkenskaper.

“Av granskningen framkom bland annat att rapporteringen skett baserat på schablonkostnader istället för historiskt verkliga kostnader. Dessa schablonkostnader var helt felaktiga”, går det att läsa i ansökan.

Budgeten för 2023 ska därför också ha grundats på felaktiga kalkyler, uppger bolaget.

Det är alltså ovan nämnda händelser som ska ligga bakom rekonstruktionsbehovet.

För att komma till rätta med problemen har Cura of Sweden genomfört ett besparingsprogram och höjt sina priser på många produkter. Dessutom planerar de ytterligare åtgärder i form av bland annat nedskärningar bland anställda och konsulter.

En rekonstruktion uppges vara också nödvändig för att ägaren Verdane ska vara villiga att skjuta till det kapital som kan komma att behövas i form av lån. Andra ägare saknar förmåga att göra detta.

“Under rekonstruktionen kommer verksamheten att fortsätta bedrivas i allt väsentligt som tidigare samtidigt som den kostnadsreduceringsplan som ingår i den nya strategin implementeras fullt ut”, står det i ansökan.

Utsedd rekonstruktör är Mikael Kubu på Ackordscentralen Stockholm. Borgenärssammanträde ska hållas vid Sundsvalls tingsrätt den 14 juni. Skulderna uppgick under dagen för ansökan till cirka 90 miljoner kronor, där största borgenär är Skatteverket.

Vd i Cura of Sweden idag är Niklas Steenberg.

För det första kvartalet 2023 omsatte bolaget cirka 30 miljoner kronor med en förlust på 10 miljoner kronor.

Breakit har sökt rekonstruktören Mikael Kubu för en kommentar.

Läs mer