Sök

PDL United ber om nåd – nio dotterbolag i rekonstruktion

PDLPadel UnitedPadel

Pär Sigvardsson, vd PDL United. Foto: TT

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

De nya miljonerna som togs in vid årsskiftet räcker inte.

Nu går även stora delar av PDL United in i en rekonstruktion.

“Intresset för padel har sjunkit”, konstaterar PDL som även pekar på flera andra bakomliggande faktorer.

Breakit listar hallarna som ligger farozonen för konkurs eller nedläggning.

WAP, den ena av de två dominerande aktörerna på den svenska padelmarknaden, inledde ett rekonstruktionsförfarande redan i höstas. Den andra, PDL United, valde delvis en annan väg och tog via en nyemission in cirka 270 miljoner kronor i nytt kapital.

Men det räcker uppenbarligen inte för att vända runt verksamheten.

Tidigare i veckan lämnade PDL United, som kallar sig själv “världens största padelaktör”, in rekonstruktionsansökningar avseende en stor del av koncernen, eller totalt nio dotterbolag (se listan nedan). Dessa står för totalt drygt 30 procent av gruppens omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Rekonstruktionsansökningarna inleds med en beskrivning av orsakerna till de betalningssvårigheter som nu finns inom padelgruppen, en beskrivning som känns igen från andra aktörer.

“Efter pandemin har idrottsutövarna till viss del återgått till andra idrotter och intresset för padel har sjunkit. Vidare har beläggningen under vissa tider på dygnet sjunkit då spel mitt på dagen inte sker i samma utsträckning som det gjorde under tidigare rådande restriktioner. Samtidigt har branschen generellt blivit överetablerad”, heter det.

PDL United, som till stora delar kontrolleras av Coeli och finansgruppens ägare och kunder, hade som mest 850 padelbanor. Under det senaste året har PDL avvecklat 300 av dem. Men flera av de berörda anläggningarna sitter fast i långa, och dyra, hyresavtal.

“Detta leder till svårigheter att anpassa verksamheten efter de nu rådande förutsättningarna inom branschen. Hyresavtalen innehåller regelmässigt även indexklausuler som gör att hyran markant ökar under rådande inflation samtidigt som kundunderlaget inte ökar och det bedöms som i princip omöjligt att föra över kostnadsökningen till konsumenterna”, skriver PDL i rekonstruktionsansökningarna som lämnades in till Stockholms tingsrätt.

Mot den bakgrunden vill PDL nu omförhandla med hyresvärdarna och med andra stora fordringsägare inom ramen för rekonstruktionsprocesserna. Om inte förhandlingarna går i lås kan det bli tal om konkurser för de berörda dotterbolagen.

“Med beaktande av de ovan nämnda omständigheterna befinner sig bolaget nu i en situation där likviditeten ansträngts till den gräns att bolaget inte kommer att kunna erlägga betalning för hyror samt betala löner och leverantörsskulder i takt med att de förfaller till betalning”, lyder statusbeskrivningen för ett av rekonstruktionsbolagen, Padel Crew, som har flera anläggningar i södra Sverige och som gjorde en förlust på cirka 20 miljoner under fjolåret. Bolagets omsättning minskade till 27 miljoner kronor under 2022, från nästan 39 miljoner året innan. 

Åtgärder

De dotterbolag som omfattas av rekonstruktionsansökningar har tagit fram åtgärdsplaner för att vända utvecklingen. Bland initiativen hittas, utöver hyresförhandlingar, exempelvis “förbättrad prissättning”, avveckling eller avyttringar av banor och personalreduktioner. 

PDL United är resultatet av en lång rad förvärv samt av sammanslagningen av PDL och Padel United, en fusion som genomfördes våren 2022. Koncernstrukturen har under åren gång blivit komplicerad och nyligen fick den internationella firman och rekonstruktionsexperten Alvarez & Marsal uppdraget att reda ut härvan med de olika dotterbolagens mellanhavanden. 

“PDL Group AB-koncernen har haft en koncernkontostruktur med PDL Group AB som innehavare av toppkontot. Det sagda har resulterat i att livskraftiga bolag i praktiken fått supportera bolag med ekonomiska problem. Koncernkontot har nu avvecklats, vilket resulterat i att dotterbolagen i PDL Group AB-koncernen som haft positiva saldon på sina underkonton har fordringar mot PDL Group AB för vilka det saknar betalningsförmåga. Därmed saknar flertalet bolag i nämnda underkoncern likviditet för att upprätthålla sin verksamhet”, heter det på det temat i rekonstruktionsansökningarna.

Relationen mellan de olika bolagen inom koncernen kan inte har blivit bättre av att de i vissa fall konkurrerade med varandra. Så har exempelvis varit för Padel Arena Växjö som är ett av bolagen som ansöker om rekonstruktion.

“Inom koncernen finns utöver bolagets anläggning ytterligare två anläggningar i Växjö. Under rådande marknadsförutsättningar har detta inneburit att andra koncernbolag konkurrerat med bolaget om kunderna i Växjö. Mot bakgrund av detta är avsikten att avveckla de två andra anläggningarna”, heter det.

Nämnda Alvarez & Marsal har även kommit fram till att det behövs ett rekonstruktionslån på 40-50 miljoner kronor. Det är, enligt vad som uppges i ansökningarna, den danska firman Capital Four redo att skjuta till under vissa förutsättningar och med vissa villkor. Capital Four gav ett lång till PDL United redan i samband med emissionen som genomfördes kring årsskiftet. 

Mikael Kubu vid Ackordscentralen är förslagen till rekonstruktör i samtliga ansökningar.

Samgåendet mellan PDL och Padel United genomfördes som tidigare nämnts våren 2022. PDL grundades 2015 av ​​av Måns Zelmerlöw, Jonas Björkman, Jonas Andersson samt Henrik Söderberg senare blev expansionschef i det nya bolaget. Dessa personer ägde en handfull procent vardera av koncernen i samband med emissionen i slutet av 2022.

Padel United grundades senare, 2018, av bröderna Markus och Rikard Hellqvist. Ett par år senare kom finans- och fondbolaget Coeli in i bilden och det var startpunkten för en aggressiv förvärvsresa. 

Dotterbolagen som ansökt om rekonstruktion: 

 

Läs mer