Så drabbas långivarna i Toborrow efter cykelkraschen

Så drabbas långivarna i Toborrow efter cykelkraschen

Toborrow tar inte ansvar för kreditförluster. FOTO: Bild ur Toborrows reklamfilm.

Erik Wisterberg

Reporter

2 miljoner kronor lånades ut via Toborrow. När Nordic Bike nu går i konkurs riskerar hundratals privatpersoner att få ta hela notan.

Peer to peer-låneplattformen Toborrow – som just plockat in nytt kapital – drabbades under måndagen av ett hårt bakslag. 

Då blev det känt att cykelföretaget Nordic Bike Holding och dess dotterbolag Nordic Bike – som båda nyligen har bytt namn – är försatta i konkurs.

Nordic Bike plockade i höstas in 2 miljoner kronor fördelat på över 300 smålån från privatpersoner via Toborrow, en tjänst som beskrivits som Sveriges första peer to peer-låneplattform för företag. Moderbolaget användes som garant gentemot långivarna.

Toborrows modell går ut på att privatpersoner lockas att låna ut pengar till företag mot en ränta som i vissa fall är tvåsiffrig. I gengäld tar långivarna en finansiell risk. Toborrow fungerar enbart som mellanhand.

Breakit har upprepade gånger sökt Toborrows vd Sofie Lundström för att ställa frågor kring hur konkursen hanteras. Hon har dock hittills valt att göra sig otillgänglig. 

Breakit söker även konkursförvaltaren för de två bolagen inom Nordic Bike-sfären. Han har till uppgift att genomlysa verksamheten i jakt på eventuella tillgångar som kan fördelas mellan fordringsägarna i konkursen. 

Att döma av Toborrows användarvillkor blir långivarna de stora förlorarna ifall konkursboets tillgångar är mindre än skulderna. I användarvillkoren framgår att långivaren själv ansvarar för att göra en ”egen och välgrundad bedömning” av kreditrisken. Uppstår kreditförluster tar Toborrow, av användaravtalet att döma, inget ansvar:

”Långivaren bekräftar vidare att Långivaren har den finansiella styrkan som krävs för att kunna hantera de kreditförluster som kan uppstå i samband med utlåningen av pengarna”, står det i användarvillkoren från Toborrow.

Långivaren skriver även under på att Toborrow ”inte på något sätt” garanterar en låntagares lån eller kommer att fullgöra dess skyldigheter enligt låneavtalen. 

Så sent som i höstas klassades Nordic Bike som ett bolag med ”god kreditvärdighet”. Riskbetyget som förmedlades via Toborrows plattform var ”B”, det näst bästa. 

”Verksamheten har funnits i 30 år, och har god och stabil lönsamhet. Även moderbolaget som går i borgen för lånet har god kreditvärdighet. Er trygghet ligger med andra ord i koncernens goda historik och ekonomi”, skrev Nordic Bike i sin presentation på Toborrow. 

Ekonomisk data fram till och med utgången av 2014 presenterades även, som visade en stabil verksamhet. Omsättningen 2014 skrevs till 39,8 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på 6,6 miljoner kronor. 

Dokument som Breakit har tagit del av för räkenskapsåret 2015, alltså det år som bolaget sökte finansiering, visar dock en problemfylld verksamhet. Bokslutet för helåret 2015, då Nordic Bike bytte namn till Bikes Toys & Sports Sweden, visar ett dramatiskt intäktstapp. Omsättningen landade på blott 10,3 miljoner kronor – med ett minusresultat på 6,6 miljoner kronor. 

Dessutom framgår att bolaget under 2016 har hamnat i en tvist med Danske Bank avseende ”samtliga krediter” hos banken. 

”Danske Bank gör gällande att krediterna är förfallna till betalning”, står det i årsredovisningen.

Bikes Toys & Sports Sweden svarade med att rikta motkrav mot Danske Bank, enligt bokslutet som lämnades till Bolagsverket två veckor innan konkursen var ett faktum. 

Informationen om den drastiskt minskade omsättningen, minusresultatet för 2015 eller den ansträngda relationen med Danske Bank var, såvitt Breakit kan utläsa, inget som de över 900 personer som budade på att få låna ut pengar till Nordic Bike hade tillgång till i höstas.

Läs fler artiklar
LÄS MER