Sök

Apotea får rätt om kamerorna – har inte kontrollerat personalen

ApoteaNätapotek

Apoteas grundare och vd Pär Svärdson.

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Utredningen har pågått i över två år.

Nätapoteket Apotea har upprepade gånger kritiserats för brister i arbetsmiljön. I februari 2021 anklagades bolaget för att använda kameror för att övervaka sina anställda och Integritetsskyddsmyndigheten IMY inledde en granskning.

Efter mer än två år och av ovisshet om huruvida nätapotekets metoder varit lagliga, utredningen har nämligen dragit ut på tiden, så har IMY till slut kommit med ett utlåtande. Myndighetens utredning har landat i att Apotea får åtminstone delvis rätt. Bolaget har inte har använt kamerorna för att arbetsleda eller kontrollera personalen, enligt IMY. 

Däremot får Apotea en smärre bakläxa vad gäller dataskyddsförordningen eftersom man inte har angett kontaktuppgifter till bolaget på sina kamerabevakningsskyltar och inte gett tydlig information om var den registrerade kan ta del av mer information.  

”Det innebär en risk för att de som filmas av bevakningskamerorna inte får kännedom om sina rättigheter eller utövar sina rättigheter i mindre utsträckning än vad de har rätt till enligt dataskyddsförordningen”, säger Andreas Persson som är jurist på IMY.

Bolaget får en reprimand och föreläggs att rätta till bristerna inom fyra veckor efter att beslutet vunnit laga kraft, heter det vidare.

Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet. 

 

Läs mer