Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

80 år till jämställt ägande – 56 miljarder kronor mer till män (varje år)

Emma Knaggård Wendt, generalsekreterare på Ownershift och Emma Heikensten, hållbarhetsspecialist på SEB Investment Management och forskare bakom rapporten. Foto: Press

Det finns stora ojämlikheter mellan män och kvinnors ägande i svenska företag. Det visar tankesmedjan Ownershifts rapport “Vem äger företagen?”. I nuvarande takt kommer det att ta 80 år innan ägandet är jämställt.

Nu efterfrågar de ett centraliserat system för aktieböcker för onoterade bolag.

Tobias Blixt

Tobias Blixt

tobias.blixt@breakit.se

Reporter

Tankesmedjan Ownershift har i tidigare kartläggningar av ägandet i Sverige slagit fast att män äger mycket mer än vad kvinnor gör, oavsett om det gäller mark, fastigheter eller företag. I runda slängar brukar män äga dubbelt så mycket enligt Ownershifts statistik “Vem äger Sverige”.

När det gäller företagandet så visar Ownershifts senaste rapport “Vem äger företagen?” också att mer än dubbelt så många män som kvinnor är företagsägare – 2,3 gånger fler för att vara exakt. Alltså är 30 procent av ägarna i företag kvinnor och 70 procent män. 

Ett problem för hela samhället enligt Emma Knaggård Wendt, generalsekreterare på Ownershift: 

“Jag tror att ett samhälle mår som bäst när kvinnor och män har lika stor möjlighet att påverka sina liv och samhällets utveckling. Ägande är makt, i såväl det privata som det professionella. Tillgång till kapital och privatekonomisk uthållighet skapar frihet och möjligheten att exempelvis förverkliga sina idéer.”

Med dagens utveckling skulle det dessutom ta 80 år innan ägandet av företagen är jämställt.

“En diversifiering av ägande möjliggör för fler att vara med och skapa ett bättre samhälle, för alla”, fortsätter hon.

Undersökningen baseras på 460.194 ägare i ägarledda företag 2019. Det är alltså personer som tar ut inkomster i form av ägare från ett företag, antingen i form av näringsinkomst eller inkomst av kapital.

Emma Heikensten, till vardags hållbarhetsspecialist på SEB Investment Management, är en av forskarna bakom Ownershifts rapporter. Hon berättar för Breakit att de i samband med rapporten har lagt fram ett policyförslag om ett centraliserat system för aktieböcker för onoterade bolag, liksom ett förmögenhetsregister.

“Det är ett problem att det inte finns något centraliserat äganderegister. Vi har fått utgå från det som finns i Sverige, och det är de personer som tar ut inkomst som ägare från aktiva bolag”, berättar hon.

Ownershifts hållning är att det är en del av flera åtgärder som skulle kunna få utvecklingen att gå snabbare framåt. Andra förslag är individualiserad föräldraförsäkring, för att skapa utrymme för kvinnors företagande, och att statliga satsningar på entreprenörskap ska redovisa könsuppdelad statistik.

56 miljarder mer till männen

En extra intressant detalj i år är att Ownershift också har en siffra som visar vad det ojämställda ägandet i Sverige resulterar i för skillnader i finansiella kapitalvinster. Med det menas vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra tillgångar samt andelar i företag.

Det visar sig nämligen att männens ägande resulterar i 56 miljarder kronor mer i kapitalvinster per år, jämfört med vad kvinnor tjänar. Totalt gick 28 procent av finansiella kapitalvinster till kvinnor 2021.

“Det är pengar som individen kan använda som ett frihetskapital för att köpa exempelvis en bostad. Men det är också en möjlighet att skapa framtidens samhälle. Om man har möjligheten att investera i företag och i samhället så kan man vara med och skapa det samhälle vi själva vill ha”, säger Emma Heikensten.

Vad kan de som äger göra för att snabba på utvecklingen?

“Alla kan göra något. Om du som investerare möts av få kvinnor får 
man kanske både bli bättre på att leta efter kvinnor och  att införa optionsprogram i de bolag man äger redan idag, för att på så sätt skapa ett jämställt ägande över tid.

Viktigt att poängtera är att bara en liten del av Sveriges befolkning äger och tar ut inkomst från företag. Enbart 5,4 procent av den totala svenska befolkningen i arbetsför ålder, vilket representerar 3,3 procent av kvinnorna och 7,6 procent av männen.

Några andra punkter i rapporten som visar skillnaderna i ägandet är:

  • Även i styrelser är det fler män som äger. 33 procent av styrelseledamöterna är kvinnor, samtidigt som 67 procent är män. Av styrelseledamöterna som äger utgör kvinnor 25 procent och männen 75 procent.

“Det säger något om hur makten i styrelserummen är fördelat. Bara för att vi uppnår jämställda styrelser så innebär inte det att vi uppnår jämställd makt”, kommenterar Emma Heikensten.

  • Ingen av Sveriges kommuner är jämställd i undersökningen av företagsägande enligt Ownershifts kartläggning. Det innebär att inte finns någon svensk kommun där skillnaden mellan könens ägande är mindre än fem procent. 

  • Bland utrikesfödda och för de med minst en förälder född utomlands är 3 procent av kvinnorna ägare och 6 procent av männen. Det kan jämföras med 4 procent av inrikesfödda kvinnor med inrikesfödda föräldrar, och 9 procent för män i samma urval.

LÄS MER: 86 tunga namn – här är kvinnorna som äger styrelserummen (och stjärnskotten att hålla ögonen på)

Läs mer