Sök

Så ser styrelserummen ut hos 115.000 bolag – jämställt först 2053: “Det är alldeles för långt bort”

Almi InvestKvinnor

Anna Lundmark-Lundbergh, vd på Almi Värmland. Foto: Press/Montage

Julia Lundin

Julia Lundin

Reporter

Almis årliga kartläggning av styrelserna i svenska bolag ger oss en inblick i hur långsamt det går för kvinnor att ta sig fram i näringslivet. Endast 21 procent tar plats i en bolagsstyrelse idag. Men det finns även ljusglimtar.

Det har gått 50 år sedan den första kvinnliga styrelseledamoten valdes in i ett börsnoterat bolag. Lil Karhola Wettergren fick då chansen att göra sin röst hörd hos Husqvarna. Sedan dess har det gått trögt med jämställdheten.

Med den tillväxttakten som kvinnor tillsätts kommer det att dröja 30 år tills svenska styrelser är jämställda. Det här konstaterar statliga Almi krasst i sin rapport om hur styrelserna är utformade hos drygt 115.000 svenska aktiebolag. Rapporten görs för tionde året i rad och kikar på bolag med minst fem miljoner kronor i omsättning.

Endast 21 procent av de 178.507 styrelseplatserna som finns med i undersökningen innehas av kvinnor, jämfört med 17 procent 2013. På nationell nivå är det en försiktig ökning av andelen kvinnliga ledamöter på 0,4 procentenheter per år.

Anna Lundmark-Lundbergh, vd på Almi Värmland, leder arbetet med rapporten. Hon pekar ut flera orsaker till den långsamma utvecklingen.

“För få bolag nyttjar styrelsen som det kraftfulla verktyg den är, man ser inte behovet. Sen ser vi att lika rekryterar lika. Eftersom det finns fler män i ledande positioner i näringslivet är det mer vanligt förekommande att de också tar in män. Dessutom sitter ledamöter länge på sin plats”, säger hon.

47 procent av dessa bolag använder sig bara av den lagstadgade bestämmelsen, alltså att man har en ordinarie ledamot och en suppleant i styrelsen.

“Tänk om fler skulle göra ett aktivt val och byta ledamöter oftare eller tillsätta fler, då skulle även jämställdheten öka.”

Men kan det även bero på att småföretagen inte behöver vara fler eller att de inte vill betala ut arvoden?
Min upplevelse är att de företagare som arbetar aktivt med sin styrelse och som har externa ledamöter inte upplever att arvodesfrågan är ett hinder. Snarare tvärtom. De tycker att det är väl värda pengar att lägga på externa ledamöter för att de i hög grad bidrar till företagens utveckling.”

På den positiva sidan: kartläggningen innehåller faktiskt flera ljuspunkter. En tydlig trend under de här tio åren är att fler kvinnor väljs in när styrelser förändras eller nya platser tillkommer. Dessutom har andelen bolag med kvinnodominerade styrelser ökat från 5 till 8 procent mellan 2013 och 2023.

“Omvärlden förändras så pass snabbt just nu. Kompetenser som man har haft i styrelser historiskt räcker inte längre till. Man behöver bredda kompetensen och tolka hur världsförändringarna påverkar företagens affär. Det krävs för att få till långsiktiga konkurrenskraftiga bolag.”

Hon pekar också ut forskning på området som bevisar att bolag med en jämställd styrelse omsätter mer och har ett bättre resultat, oavsett vilken bransch de verkar i.

“Jämställdhet är en attraktionsfråga idag. Alla vill jobba i schyssta bolag", säger Anna Lundmark-Lundbergh.

LÄS MER: 86 tunga namn – här är kvinnorna som äger styrelserummen (och stjärnskotten att hålla ögonen på)
LÄS MER: Därför listar vi kvinnor i styrelser – och blir arga när vi inser att vi inte vet vilka de är

Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet.

Almis styrelsekartläggning 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115.475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61.754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år.

Läs mer