Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Sandqvist låter alla jobba 4-dagarsvecka – med samma lön: “Risken är stor”

Caroline Lind, vd på Sandqvist. Foto: press

Anställda på väskbolaget Sandqvist kommer att få arbeta 4 dagar i veckan med bibehållen lön i sex månader. Om testet faller väl ut kommer det att bli standard i bolaget.

Tobias Blixt

Tobias Blixt

tobias.blixt@breakit.se

Reporter

Det klassiska väskvarumärket Sandqvist har bestämt sig för att på allvar testa vad som händer om alla på företaget arbetar 30 timmar i veckan istället för 40 timmar. Med start i slutet av februari är tanken att de 30 anställda ska påbörja sin nya arbetsrutin – förhoppningarna är att produktionstakten ska förbli densamma. 

“Vi testar i sex månader och kommer att utvärdera under resans gång. Men ambitionen är såklart att det ska fungera så bra att vi fortsätter med det. Det vi vill se är ett fortsatt ökat välmående och engagemang som skapar bra värde för bolaget”, säger Caroline Lind, vd på Sandqvist när Breakit ringer upp.

Hon berättar att de anställda ska genomgå en utbildning för att kunna hantera den minskade arbetstiden på ett bra sätt.

“Tanken med projektet är att vi ska kunna bibehålla produktiviteten och då tror jag att man behöver verktyg för att fokusera, planera sin tid, sätta interna spelregler för effektiva möten och att prioritera det som är viktigt.”

Sandqvist minskade omsättningen under pandemiåren 2020 och 2021, där bolaget under det senare av de två åren omsatte 83 miljoner kronor med ett resultat på minus 1,3 miljoner kronor.

Under 2022 ska omsättningen ha ökat med drygt 20 procent och verksamheten ska också vara lönsam. Ökningen borde ta Sandqvist upp någonstans kring de knappa 100 miljoner som bolaget omsatte under 2020. 

Vilka risker ser ni med att införa 30-timmars arbetsveckor?

“En av de främsta riskerna vi ser är att produktiviteten påverkas. Vi bedömer också att den risken är stor och det är därför som vi ska genomföra den här utbildningen där vi får verktygen att hantera det.”

Förhoppningen från Sandqvist är att förändringen också ska ge de anställda mer utrymme för personlig utveckling, vänner och familj, träning och återhämtning.

Läs mer