Sök

Stockholmarna blir försökskaniner när drönarleveranser ska bli verklighet

Drönare

Genrebild. Foto: Istockphotos.

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Stockholm en av städerna som rustas för flygande tekniken i nytt projekt.

Snart kanske dina paket fraktas fågelvägen till dörren. Det kan bli resultatet av ett nytt projekt i EU där drönare ska testas i stadsmiljö. Och Sverige kommer få en ledande roll. Stockholm är nämligen en av tre städer som ska agera pionjärer i projektet. De andra är Helsingfors och Hamburg. Det skriver Stockholm Stad i ett pressmeddelande. 

Projektet med namnet CITYAM ska identifiera, testa och utvärdera lösningar kopplade till urbana drönartjänster – för att sätta regler och riktlinjer för det undre luftrummet. Drönarna är tänkta att vara en hållbarare och snabbare infrastruktur för både paket och övervakning. Som exempel lyfts medicintransporter och trafikövervakning. 

I projektet samarbetar 13 parter från industri, akademi och städer på uppdrag av Baltic Sea Region. Det pågår i tre år och i Sverige bidrar Kista Science City, Stockholms stad samt Luftfartsverket med finansiering, expertis och genomförande av pilottester.

”Urban luftmobilitet (Urban Air Mobility) kommer spela en allt större roll i den hållbara staden, och nya strategier och verktyg behövs för att kunna hantera det ökande antalet drönare i urbana områden – vilket är kärnan i CITYAM projektet. Vi är oerhört stolta över att Stockholm är utvalt som en av tre ledande europeiska städer som ska bana väg för andra”, både i Sverige och i Europa, säger Kista Science Citys vd Karin Bengtsson.

Billy Josefsson, vid Luftfartsverket, säger att det finns mycket samhällsnytta att hämta. 

”Det här är riktigt bra för branschen, vi behöver ”champions” som Stockholm stad. De argument, behov av kompetens och lösningar som identifieras i CITYAM och för Stockholm kommer att vara ett värdefullt bidrag till hela den nationella omställningen med att stegvis införa teknik, formulera regler och börja nyttja drönartjänster.”

Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet.

Läs mer