Rika tjänar mer – lönegapet det största på (typ) 50 år

Löner

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Inte sedan Vietnamkriget fortfarande rasade och ”Hajen” gick på bio har inkomstskillnaderna varit så stora som nu. Om det ens räcker.

Inkomstskillnaderna i Sverige har inte varit så stora som de är nu sedan SCB började mäta 1975, alltså för snart 50 år sedan. Enligt statistikbyrån så ökade gapet kraftigt 2021, ett år som för övrigt kännetecknades av pandemi, börshausse och stigande bostadspriser.  

Ökningen under 2021 beror främst på att löneinkomsterna steg mer än föregående år samtidigt som arbetsmarknadsstödet låg kvar på nivå med 2020, då det kraftigt ökade.

Hushållens ekonomiska standard steg 2021 men det är framför allt toppskiktet som såg lönekuverten tjockna.

”Den tiondel av befolkningen som har högst inkomster fick se sina inkomster öka betydligt mer än den övriga befolkningen under 2021”, säger Johan Lindberg, utredare på SCB, i en kommentar.

Den tiondelen som tjänade mest hade drygt 28 procent av befolkningens totala disponibla inkomster. Den halva av befolkningen som tjänade minst hade samtidigt knappt 29 procent av inkomsterna.

Enligt SCB:s statistik ökade den del av befolkningen som har låg ekonomisk standard, från 14,3 till 14,7 procent. I den kategorin var ensamstående kvinnor överrepresenterade. Bland alla ensamstående kvinnor med barn hade 33 procent låg ekonomisk standard, alltså var tredje. För ensamstående män med barn hade 17 procent låg ekonomisk standard. 

För barn som grupp levde 18 procent med låg ekonomisk standard. Motsvarande siffra för utrikes födda barn var 50 procent. Djupdyk mer i SCB:s siffror här.

Är du intresserad av löneläget i tech-Sverige specifikt. Missa då inte Breakits stora kartläggning av vd-lönerna på de 108 hetaste techbolagen (läs här) eller genomgången av SaaS-ledarnas lönekuvert

 

Var först med det senaste – ladda ner Breakits app här.

Läs mer