Bättre siffror från Readly – får hjälp av högre pris

ReadlyBörs

Mats Brandt, vd Readly. Foto: Press

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Readly har öppnat böckerna.

Intäkterna och resultatet steg, men i Frankrike var bolaget tvunget att ta en smäll.

Readlys rapport var egentligen planerad att släppas den 16 februari, men eftersom det ligger ett bud på bolaget (från Bonnier News) har bolaget bestämt sig för att öppna böckerna. 

Här är de mest centrala punkterna:

  • Intäkterna uppgick till nästan 157 miljoner kronor, en ökning med 16 procent.
  • Det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar landade på -12 miljoner (-41)
  • Antalet fullt betalande prenumeranter på bolagets tjänst uppgick till nästan 453.000 vid fjärde kvartalets utgång - en minskning med 5,4 procent om man jämför med ett år tidigare och en ökning med drygt 3 procent om man utgår från slutet av det tredje kvartalet.

Bolaget, som driver en tidnings- och magasinplattform, skriver att intäktstillväxten drevs av prisökningar på “utvalda marknader”. Den genomsnittliga intäkten per användare uppgick till 109 kronor, upp från 95 ett år tidigare. I detta finns även positiva valutaeffekter.

Vidare framgår att Readly har gjort en nedskrivning om 27 miljoner kronor relaterad till förvärvet av franska Toutabo, ett köp Readly genomförde under hösten 2021. 

Bonnier News bud på bolaget om 12 kronor per aktie presenterades i början av december. Acceptperioden förlängdes nyligen till den 3 februari. 

Läs mer