Sök

Frilans Finans tar köksvägen in på börsen – “Kan fortsätta vår tillväxtresa”

Frilans finansgigekonomiBörs

Stephen Schad, vd och grundare av Frilans Finans. Foto: Press/iStock

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Frilans Finans kan snart vara ett noterat bolag. Gigplattformen vill nämligen ta en liten genväg till marknadsplatsen Spotlight.

Så här kommer det att gå till.

Frilans Finans hjälper just frilansare, kreatörer och egenföretagare att ta betalt från uppdragsgivare. I korthet får frilansaren en anställning på Frilans Finans som betalar ut lön, tar ett legalt arbetsgivaransvar och tar samtidigt hand om tillhörande pappersarbete (exempelvis det som rör skatter, avgifter och pension).

Nu ser Frilans Finans ut att snart vara noterat.

Men det är inte en helt vanligt notering, utan en process som kräver viss förklaring. Sedan några år finns så kallade SPAC-bolag på de svenska marknadsplatserna (och utanför Sverige också för den delen). SPAC är egentligen noterade, tomma bolag som har en kassa och egentligen har ett enda syfte: Att förvärva ett annat bolag som då så att säga tar över SPAC-bolagets plats på börsen.

Det är så planen ser ut även i detta fall. Spactvå, som är listat på marknadsplatsen Spotlight, kommer förvärva Frilans Finans som formellt heter Invoicery. Prislappen ligger på 150 miljoner kronor, varav en mindre del (20 miljoner kronor) betalas kontant. Resten kommer Spactvå betala i många nya aktier vilket innebär att de nuvarande ägarna av Frilans Finans kommer att äga 81 procent av det noterade bolaget när transaktionen är helt klar. Nu ska hela affären godkännas av bolagsstämmor i de inblandade bolagen samt av marknadsplatsen Spotlight. 

"Jag är oerhört glad att vi tecknat det här avtalet som kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar att utvecklas och ta till vara på potentialen i vår marknad. Genom en notering på Spotlight Stock Market kan vi fortsätta vår tillväxtresa både organiskt och genom förvärv i Europa", säger Stephen Schad som är grundare, huvudägare och vd i Invoicery/Frilans Finans.

“Vi har sett en stadig ökning inom egenanställning, bland annat pådrivet av digitalisering samt nya beteendemönster. I takt med att frihet och självbestämmande ges högre prioritet ifrågasätter allt fler gamla sanningar om att åttatimmarsdagar på en bestämd plats hos en fast arbetsgivare är det enda rätta”, säger han också. 

Så vad är det för bolag som troligen kommer in på Spotlight? 

Bolaget bedömer själva att omsättningen i år kommer att ligga på 1,65 miljarder kronor. Det är ju en väldigt hög summa, men då ska man komma ihåg att det är det bruttobelopp som flyter genom bolaget från frilansarna till uppdragsgivarna. 

Rörelseresultatet exklusive av- och nedskrivningar väntas i landa på 15 miljoner kronor. Tar vi även bort vissa engångskostnader väntas resultatet ligga på 20 miljoner kronor. 

Bolaget har en nettokassa på cirka 58 miljoner kronor och säger självt att det har kapacitet för “löpande utdelning”. 

Frilans Finans har ett B2C-erbjudande och ett B2B. Det senare “består i att hyra ut och organisera arbetskraft till företag, plattformsbolag och tillväxtföretag, kunder är exempelvis ledande aktörer inom segmenten last mile delivery och mediaproduktion”. 

Bolaget håller på att expandera i Norge, Danmark, Finland och Frankrike.

Läs mer