Annonssamarbete med Breakit

Detta blir styrelsernas största utmaningar under 2023 (och så attackerar ni dem)

styrelseMångfaldStyrelsearbete

Hanna Moisander är en av kursledarna på Breakits kurser i styrelsearbete i februari 2023.

Klara Sernemyr

Bolagsstyrelsens roll är under utveckling. Styrelsens främsta roll går från att i många bolag primärt agera kontrollfunktion till att ta mer ansvar som ett strategiskt organ som stöttar företaget i dess framgång och motgångar. Detta i en värld där förändring sker allt snabbare och omvärldsanalys blir allt viktigare.

Vi har träffat styrelseproffset Hanna Moisander, vd och grundare av deb., för att fråga mer om framtidens styrelsearbete. 

Berätta mer om deb., vad gör ni? 

"deb. (diverse executive boards) är ett agilt utbildningsbolag som driver frågan om inkluderande styrelsearbete och behovet av framtidens kompetenser, samt vidareutbildning i styrelserummet. Fokus idag är på att öka mångfald och främja rätt kompetens i Sveriges styrelser. Hittills har vi utbildat 80 kvinnor i framåtlutat styrelsearbete och arbetar aktivt med att matcha dem med bolag som söker kompetens som finns i vårt nätverk."

Vad innebär ett “modernt och framåtlutat styrelsearbete”? 

"Vi vet att utvecklingen i världen och näringslivet aldrig har gått så snabbt som nu och att den troligen bara kommer gå snabbare med tiden. Styrelsens roll innebär därför ett bredare ansvar än tidigare och kraven blir allt fler. För att styrelsearbetet ska vara framåtlutat måste styrelsen förstå dagens teknik, snabbt kunna läsa av föränderliga trender och bygga organisationer som främjar framtidens kompetenser."

Tillsammans med deb. har Breakit lanserat två kurser i styrelsearbete. En introduktionskurs för dig som vill ta klivet in i styrelsearbete, och en fördjupningskurs för dig som har erfarenheten och vill säkerställa att du har en framåtlutad styrelsekompetens. 

Om man är på väg att kliva in i styrelsearbetet, vad tar man med sig från introduktionskursen? 

"Massor! Vi kommer att fokusera på att ge en övergripande bild av styrelsens roll i bolagsstyrningen, vad det innebär att arbeta som styrelseledamot, vilka ansvar du har och hur du kan säkerställa att du i praktiken gör ett bra jobb."

Det är viktigt att vara opportunistisk i att identifiera de nya innovationer som ofta är ett resultat av en lågkonjunktur.

För den som är erfaren och jobbat med styrelsearbete länge, varför behöver den personen gå er fördjupningskurs?

"Det finns ett enkelt svar – du blir aldrig färdiglärd! Styrelseproffs-stämpeln kan leda till en falsk trygghet i att du kan allt, och så är inte fallet. Under fördjupningskursen kommer vi att prata om hur styrelsearbetet har förändrats, hur du hanterar dagens situation, det okända i framtiden och hur du skapar förutsättningar för bolagens bästa i rådande transformationsklimat."

Om vi blickar framåt mot 2023, vilka utmaningar tror du blir de största som styrelser kommer ställas inför? 

"I stundande konjunktur och inflation är kapitalfrågan högst relevant och kräver att styrelsen jobbar nära ledningen för att skapa bäst förutsättningar för bolaget. Men jag vill samtidigt lyfta att det är viktigt att vara opportunistisk i att identifiera de nya innovationer som ofta är ett resultat av en lågkonjunktur. I båda dessa fall krävs ett aktivt och framåtlutat arbete i en inkluderande miljö."

Hanna Moisander och Regina Sipos håller två heldagskurser om styrelsearbete tillsammans med Breakit i vår. Anmälan är öppen till båda kurserna! 

 

Läs mer