Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Annonssamarbete med Sverigeresan med Swedbank

Hållbara lån mer attraktiva när räntorna stiger – men ta hjälp med uppföljningen

Räntehöjningar och en kärvare finansmarknad ökar intresset för hållbara lån. Och allt fler börjar få upp ögonen för annat än det gröna i hållbarhet. Men uppföljning är en nyckel till att lyckas hela vägen, säger Sofia Wallén på Swedbank.

Hållbarhetsfinansiering är omställning i sann trickle-down-anda. Direktiv och regelverk från EU ställer krav på bankerna som i sin tur ställer krav på de företag som efterfrågar finansiering.

Och för att företag och organisationer ska nå sina mål behöver de i sin tur ställa om – och ställa krav på leverantörer och slutkunder.

Sofia Wallén är serviceutvecklingsansvarig för företag på Swedbank. Hon har flera tips för små och medelstora bolag som vill använda sig av den här typen av hållbara finansieringar:

”Först behöver bolaget säkra en hållbarhetsstrategi, och det andra är att den är uppföljningsbar, det vill säga att det faktiskt går att följa utvecklingen i linje med strategin. Mätbara mål är krav från banken för att kunna ge hållbar finansiering”, säger Sofia Wallén.

Hållbarhet företag: Hållbar finansiering med Swedbank.

Rabatter vanliga för hållbara lån

Hållbar finansiering kan variera i sitt slag men tar hänsyn till miljöaspekter, socialt ansvar och/eller bolagsstyrning. Datan måste alltså in, på samma sätt som nyckeltalen när bolag följer upp sin omsättning och lönsamhet. Bankerna rabatterar ofta hållbara lån – men med villkoret att olika parametrar måste uppfyllas.

Mindre bolag kan ibland få det väldigt jobbigt med extra administration

”Framför allt stora företag har kapacitet för uppföljning via dedikerade finansavdelningar och därmed en bra grund att stå på. Men mindre bolag kan ibland få det väldigt jobbigt med tillägg av extra administration. Då är det viktigt att ta hjälp genom att till exempel köpa in externa verktyg och knyta ett samarbete med annan part. Det säkrar att uppföljningen görs rätt, i tid och är trovärdig”, säger Sofia Wallén.

Möjligheten till billigare lån, kopplade till hållbarhetsmål, har de senaste åren skett främst på miljöområdet. Tidigare var de vanligaste finansieringarna kopplat till gröna obligationer och gröna lån inom fastighetssektorn som har tydliga branschdefinitioner för klassning av det gröna. På senare år har tillväxten synts inom hållbarhetsförbättrande finansiering, till exempel RCF:er inom industrisektorn. De andra delarna inom hållbarhet växer och blir alltmer vanliga.

ESG: Det här betyder ESG och så gör du det till en central del i er strategi.

Bokstäverna S och G ökar

”Grön finansiering är välkänt. Det som inte är lika känt är andra hållbara finansieringar som är kopplat till bokstäverna S och G i ESG, social och governance, som driver andra former av hållbar utveckling i samhället”, säger Sofia Wallén.

Här finns det möjligheter för företagen. Det kan handla om att förbättra arbetsmiljö, säkerhet eller ett aktivt jämställdhetsarbete. Det kan till exempel vara bostadsområden som vill öka tryggheten genom belysning, ombyggnad eller trygghetsvärdar.

Målen, säger Sofia Wallén, är lika mätbara, inte sällan baserade på FNs hållbarhetsmål.

”Ett industribolag kan till exempel mäta antalet incidenter eller olyckor – och förbättra över tid. En hållbar finansiering från en bank med de efterföljande kraven det ger visar på att bolaget tar hållbarhetsomställningen på allvar och gör det än mer transparent och mätbart”, säger Sofia Wallén.

Vill du veta mer om hur du och ditt företag kan utveckla hållbarhetsarbetet utifrån er verksamhet och förutsättningar? Eller kanske få inspiration?

Då är du välkommen till swedbank.se/foretagstips där du kan läsa tips och råd som ger dig bättre koll på företagande och entreprenörskap.

Läs mer om hur Swedbank jobbar med hållbarhet här!

Läs mer