Sök

Humble växer – men ska nu fokusera på kassan och skulden

Humble GroupFoodtechBörs

Simon Petrén, vd på Humble.

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Foodtechkoncernen Humble växer vidare i det tuffa klimatet.

Men utmaningar saknas inte och framöver kommer ledningens fokus ligga på något annat än bara tillväxt: kassaflöde, lagret, skuldsättningen och besparingar.

Aktien faller brant efter rapporten.

Först lite basfakta om den rapport för det tredje kvartalet som foodtech- och förvärvsmaskinen Humble presenterade på onsdagsmorgonen: 

  • Den organiska tillväxten uppgick till 18 procent.
  • Omsättningen landade på 1.254 miljoner kronor.
  • De justerade rörelseresultatet på ebita-nivå var 125 miljoner kronor.
  • Det ordinarie rörelseresultatet, ebit, uppgick till -207 miljoner kronor.
  • Nettoresultatet var -269 miljoner kronor. 

I vd-ordet tar Simon Petrén upp många av de utmaningar som bolaget har, och har haft, att hantera under året: energipriser, hög inflation, prisökningar och logistikutmaningar. Han ser en viss lättnad vad gäller fraktpriserna och han konstaterar att priserna generellt nu kommit ned till nästan “normala nivåer”.

“Trots alla utmaningar så är utvecklingen i verksamheten fortsatt stark, vilket återspeglas i den höga organiska tillväxten. Den absoluta majoriteten av tillväxten härrör från ökning av volym, men där vi även ser möjligheter att fortsätta arbeta med prishöjningar och optimera balansen mellan tillväxt och vinst”, skriver han vidare.

Skulden ökar

Tonen i vd-ordet är inte lika ljus när det kommer till kassaflöde, skuldsättning och förvärv. Nu ligger fokus på de två förstnämnda, är budskapet.

“Tillväxten har även inneburit högre lagernivåer och ökade kundfordringar, vilket resulterat i en ökning av rörelsekapitalet samt ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet”, skriver Humbles vd.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30 miljoner kronor under det tredje kvartalet, en försämring från +9 miljoner motsvarande kvartal 2021. Nettoskulden uppgick till nästan 2,3 miljarder kronor i slutet av det tredje kvartalet, det är en ökning med nästan 450 miljoner kronor från slutet av det andra kvartalet tidigare i år. 

“Det är vår prioritet framöver att förbättra effektiviteten i vår leverans- och värdekedja samt stärka kassagenereringen från de underliggande verksamheterna”, skriver Humbles vd.

Det försämrade kassaflödet syns lite här och var i rapporten (och nu blir det lite nördigt). Bolagets nettoskuld motsvarar nu cirka 3,25 gånger det justerade ebitda-resultatet. Det är en ökning från 2,94 i slutet av det andra kvartalet. Bolagets mål på denna punkt är 2,5 gånger. Nu ligger Humble alltså rejält över den nivån.

I balansräkningen syns också att Humble hade kundfordringar till ett värde av 780 miljoner kronor i slutet av det tredje kvartalet – en ökning med nästan 220 miljoner kronor under perioden. 

“Det kortsiktiga fokuset är inriktat på att minska kostnaderna i de underliggande verksamheterna samt implementera strategier och ge understöd med vissa centrala tjänster, i syfte att förbättra inköpsprocessen och hantera rörelsekapitalet mer effektivt”, skriver han också.

Lägre förvärvstakt

Humble har genomfört en mycket stor mängd förvärv under de senaste åren. I onsdagens rapport antyder Simon Petrén att köp-tempot kan komma att bli lägre framgent.

“Ur ett M&A-perspektiv har vi relativt sett haft en lägre aktivitet under tredje kvartalet, då vi antagit en något mer restriktiv och strategisk approach på grund av makroklimatet och marknadsförhållandena”, skriver Humbles vd.

Humble-aktien har fallit med 65 procent sedan årsskiftet, inklusive den nedgång på cirka 10 procent som var fallet på onsdagsförmiddagen. 

Bolaget, som numera har ett börsvärde på cirka 3 miljarder kronor, hette tidigare Bayn men bytte namn efter att koncernen våren 2021 förvärvade Noel Abdayems bolag The Humble Group som bland annat sålde en bambutandborste. Därefter inleddes en intensiv förvärvsresa.

Noel Abdayem äger cirka 9 procent av aktierna i dagens Humble och är nästa största ägare i bolaget (efter Håkan Roos som har strax under 10 procent enligt ägardatatjänsten Holdings). 

Läs mer