Sök

Budbolagets villkor: 500 kronor i böter om förare är en minut försenad – “En väldigt smutsig bransch”

BudbeeBud och frakt
Budbee. Foto: Press

Budbee. Foto: Press

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Reporter

Budbee ger åkerier 500 kronor i böter om en förare är så lite som en minut försenad till en körning – och beloppet ökar ju större förseningen är.

Det framgår i kontrakten mellan budbolaget och åkerierna som kör för dem.

“Den här typen av regler finns för att det är oerhört viktigt att vara i tid i vår bransch”, skriver Budbee i ett mejl till Breakit.

Arbetsvillkor för förare hos bud- och last mile-bolag har de senaste åren fått uppmärksamhet flera gånger. Nu vittnar en källa inom ett åkeri som kör leveranser för Budbee om tuffa påföljder från budbolaget om förare är försenade. 

I ett kontrakt som ingicks mellan åkeriet och Budbee förra året, och som Breakit tagit del av, framgår att åkeriet får betala en avgift, böter, om buden är försenade till ett uppdrag. Det vill säga till en upphämtning av paket som ska levereras från en Budbee-terminal till en Budbee-box.

Det handlar inte om några större tidsavvikelser.

Om en förare är en minut försenad krävs åkeriet betala 500 kronor till Budbee. Om det handlar om mer än 20 minuter ökar beloppet till 1500 kronor och överskrider förseningen en timme uppgår summan till 5000 kronor, enligt kontraktet.

Källan vittnar om stressiga dagar för buden. 

“Det är absurt kort om tid, förarna hinner så gott som aldrig leverera enligt tidsplanen. Våra förare tar inte rast, för då hinner de inte enligt schemat”, säger källan, som berättar att buden under en dag ofta ska förflytta sig från ena sidan av staden till den andra och att det lätt uppstår förseningar på grund av trafiken.

Halkar buden efter i schemat kan resten av leveranserna i sin tur påverkas.

“Hinner de inte fram i tid kan stället där boxarna står ha hunnit stänga för dagen, och då går det inte att leverera paketen. Det har hänt våra förare flera gånger”, säger källan.

Enligt Budbees kontrakt kommer ingen betalning krävas om föraren är sen på grund av så kallade “Force Majeure”, det vill säga något som föraren inte kunnat påverka.

“Oerhört viktigt att vara i tid”

När Breakit söker Budbee hänvisas vi till bolagets kommunikationschef, Ann Sonne. 

“Den här typen av regler finns för att det är oerhört viktigt att vara i tid i vår bransch”, skriver hon om bötessystemet för förseningar. 

“Om en förare är försenad till arbetspasset så påverkar det hela leveranskedjan”, fortsätter hon och skriver att avtalen mellan Budbee och bolagets åkeripartners fungerar “väldigt bra.” 

Hon hävdar att Budbee inte har gjort några avdrag för förseningar, delat ut böter, på över ett år. 

“Vi tycker att det är bra att vi och våra underleverantörer har ömsesidiga avtal så att vi lever upp till vad vi lovar varandra.”

Vidare skriver Ann Sonne att krav och möjliga avgifter är ömsesidigt mellan bolaget och åkerierna.

“Även vi kan behöva betala ersättningar om vi inte lever upp till vår del av det vi avtalat. De krav som finns gäller inte enskilda förare utan åkeriet. Om ett avdrag ska göras, är det alltså gentemot ett företag, inte en individ”, skriver Ann Sonne.

Vad tar in för ansvar för att åkerier inte ska pressa sina förare när ni har den här typen av böter i avtalen?

“Det finns ingen ersättning eller avdrag som är kopplat till antal paket per rutt. Ersättningen är baserad på arbetade timmar. Vi är mycket tydliga med att raster är inräknade i våra tidsscheman och åkerierna samt chaufförerna instrueras strikt att lagar och regler måste följas, inklusive hastighetsbegränsningar, parkeringsregler och arbetstider.”

Hon tillägger att bolaget har en visselblåsarfunktion där förarna anonymt kan rapportera eventuella olägenheter.

Budbee är inte ensamma om ett bötessystem. Dagens industri har tidigare rapporterat om budbolaget Best Transport som har ett bestraffningssystem där åkerier som jobbar med bolaget får böter om förarna levererar paket fel. 

På fackförbundet Transport är man inte förvånade. Enligt ombudet Claes Thim är det inte ovanligt med vad han kallar för “pressade villkor” bland olika bud- och leveransbolag.  

“Det är en väldigt smutsig bransch. Just det här med böter är avtalat mellan budbolaget och åkeriet, men i förlängningen så påverkas våra medlemmar eller som skulle kunna vara våra medlemmar, förarna", säger Claes Thim.

Ökad risk för stress

Han menar att det finns risker att åkerierna pressar sina anställda, buden, när villkoren från budbolagen är hårda. 

“Får man inte vara det minsta försenad så finns det risker att buden blir pressade av sina chefer att kör för fort eller bryter mot trafikförseelser. Det är ett kasst system”, säger Claes Thim.

Sveriges Åkeriföretag är inne på samma linje.

“Trafiksäkerhet är en oerhört viktig fråga och ska alltid beaktas. För tighta tidsramar innebär en ökad stress för förarna men vi kan inte uttala oss i något enskilt fall”, skriver Sandra Popovic, jurist på branschorganisationen till Breakit. 

Hon fortsätter:

“Allt är relativt och huruvida något är rimligt eller inte måste ses i ljuset av avtalet i stort”.

Om det är vanligt förekommande med den här typen av bötessystem kan Sveriges Åkeriföretag inte svara på, med hänvisning till att de inte har insyn i budbilsbranschens specifika avtal.

“I slutändan är det viktigt att varje part läser igenom avtal och villkor och sätter sig in i sina åtaganden innan avtal undertecknas”, skriver Sandra Popovic och tillägger att det alltid är viktigt att båda parter är överens om och förstår alla delar i avtalet.

Läs mer