Sök

Tengai vill att din nästa jobbintervju ska vara med deras AI-avatar

TengaiAIHR

Elin Öberg Mårtenzon. Foto: Press

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Det avknoppade robotbolaget Tengai ska lansera världens första rekryteringsavatar och lovar att ge alla en ärlig chans till drömjobbet – utan risk för att bli ghostad.

Men är AI-rekryteringar vad världen behöver när rubrikerna skriker varsel, varsel, varsel?

Tengais vd Elin Öberg Mårtenzon säger att tajmingen är helt rätt. För Breakit berättar hon om ifall HR ska känna sig hotade och varför man inte ska tvinga fram mångfald.

Vilar du på din karisma och ditt fasta handslag när du söker jobb? Då kanske du riskerar att bli förbisprungen i framtida arbetsintervjuer.

Tengai är bolaget som vill revolutionera rekryteringsprocessen med en AI-app som lovar utjämna startfältet mellan charmknuttarna och de initialt lite mer socialt obekväma. Dessutom finns det potential att i längden skapa en mer inkluderande arbetsmarknad när kön, ålder och etnisk härkomst inte längre spelar någon roll. Det säger Elin Öberg Mårtenzon. Hon är vd för Tengai, som 2019 avknoppades från rekryteringsföretaget TNG. Bolaget fick medial uppmärksamhet samma år då bolagets ”fördomsfria” robot genomförde sin första rekrytering i Upplands-Bro och det var Anders Örnhed som fick den utlysta tjänsten i kommunen

Nu har robotens förmågor komprimerats i en app – med den enligt bolaget första rekryterande avataren i världen – som ska lanseras i vår. 

”Den teknologiska adaptionen har skjutit i höjden under pandemin”, säger Elin Öberg Mårtenzon. 

Hon säger att pandemin spelade bolaget i händerna, när bolag fortfarande behövde rekrytera personal men ändå inte fick träffa kandidaterna för fysiska möten.

”Vi ligger väl i tiden med metaverse och när man tänker på den yngre generationen som växer upp nu och som vill ha process på kandidaternas villkor.”

Hur går det till då?

Tengai ersätter inte helt det fysiska mötet men automatiserar den kompetensfokuserade intervjun och gör att hundratals kandidater kan få samma upplevelse, och chans, att visa vad de kan. Kandidaterna svarar till exempel på hur de löser problem på en arbetsplats eller hur de samarbetar i grupp. AI-tjänsten ger direkt feedback och kan bedöma hur kandidaterna matchar den tjänsten som är utlyst. Kortfattat samlas en stor mängd data in som gör att arbetsgivaren inte fattar sina beslut på ett självsäkert första intryck (det där handslaget), en magkänsla eller utifrån sin egna förmåga att avgöra en kandidats kompetens. 

Det sociala samspelet i en intervju då, spelar det ingen roll?

”Ofta är det ju så att vi ska liksom bocka och stå med mössan i hand och man bedöms efter ett fast handslag eller att man håller bra ögonkontakt. Men det finns inte grund i forskningen för att det spelar någon roll för hur du kommer att prestera sedan”, säger Elin Öberg Mårtenzon. 

Hon återkommer ofta till att Tengai är på kandidaternas villkor. Många har nog någon gång känt sig ”ghostad” i en rekryteringsprocess. Inget mejl dimper in i mejlkorgen. Man förstår att man inte har fått jobbet men man vet inte varför och vad man hade kunnat göra bättre. Detta vill Tengai råda bot på genom att ge kandidaterna omedelbar feedback på sina svar. 

”Det här är bättre än alla sammanhang där det är många kandidater. Som kandidat får du ofta ingenting om du inte tillhör den procent som går vidare. Här blir alla kandidater inkluderade.”

Jag tror inte man ska försöka tvinga in en diversifierad arbetsstyrka

Kön, etnicitet och ålder skalas bort. Fokuset ligger helt på kompetens. Elin Öberg Mårtenzon säger att i längden så kommer Tengai leda till att fler kvinnor och fler personer med en diversifierad bakgrund får chansen. Det är feedbacken som Tengai får av sina kunder. 

Men om man specifikt söker mångfald på en arbetsplats, och ser det som en kompetens, är inte det en risk när den faktorn inte finns med i processen? 

”Jag tror inte man ska försöka tvinga in en diversifierad arbetsstyrka”, säger Elin Öberg Mårtenzon och fortsätter. 

”I långa loppet är det så att om man jobbar utifrån en objektiv metod så får man en diversifierad workforce. Om man tror att man kan ta en genväg till mångfald då är det inte säkert att man får det bästa teamet.”

Teknik kan inte lösa alla ens problem, säger hon. 

”Står man med kandidater vars enformighet slår åt ett håll bör man fråga vilka kandidater tjänsten är exponerad mot.”

Hon uppmanar bolag att se över varför de inte har en mångfald av kandidater som söker sig till arbetsplatsen. Det handlar om att arbeta med frågor som tilltal och var man annonserar – är det på forum där det mest är vita medelålders män?

Inte ett hot, en möjlighet

Tengai är en SaaS-lösning, alltså bolagen prenumererar på rekryteringsavataren. Bolaget har redan kunder som har varit med och utvecklat tjänsten, men har flera nya ”bubblare” på väg in. Dessutom är flera kända varumärken knutna till lanseringen i vår.

På en fråga om HR-personal bör känna sig hotad, svarar vd:n: 

”Jag skulle inte säga hot, snarare en möjlighet att fokusera på det mänskliga mötet i slutet av processen.”

Det är väl knappast någon som har missat att det är varsel som har varit ordet på allas läppar de senaste månaderna. Men att satsa på en rekryteringstjänst ligger ändå rätt i tiden, säger Elin Öberg Mårtenzon. 

”Man vill rekrytera med större kostnadskontroll och Tengai är ju ett sätt att effektivisera hela processen.”

Hon ser att Tengai kan spela en avgörande roll när branscher larmar om kompetensbrist samtidigt som det finns arbetslösa som inte kan matchas med anställningar.

”Det grundläggande måste vara att man har rätt verktyg för att bedöma vad var och en kan göra.”

”Har gått käpprätt…”

Vd:n pekar på behovet av en beteendeförändring, vilka tenderar att vara av den segare sorten. 

”Vi tror ju fortfarande att vi som enskilda individer är bättre på att bedöma än teknik. Men det är bättre om vi som människor använder vår analytiska förmåga utifrån data, då är det en helt annan sak. Då har man rätt sorts beslutsunderlag”, säger hon. 

”Vi använder så mycket data idag. Ekonomiska paragrafer och kalkyler litar vi på men det här verkar vara en öm tå fast att det egentligen inte är någon skillnad på en graf som selekterar kandidater.” 

Vd:n säger att Amazons rekryteringsverktyg är ett dåligt exempel på hur AI kan användas. Det var teknik som vilade på gamla föreställningar och resultatet var nedslående, AI:n diskriminerade som regel kvinnliga kandidater. 

”Man kan inte använda gammal data i ny teknik. Det är därför sådana här satsningar tidigare gått käpprätt.”

Tengai har flera gånger tagit in kapital sedan starten och tog i januari in 5 miljoner kronor i en riktad emission till Paui AB och ytterligare 5 miljoner kronor till befintliga aktieägare, däribland Traction Invest och Key People.

Vi tror att vi bara befinner oss på toppen av isberg när det kommer till den här typen av produkter

Allt kapital har gått till utveckling av tjänsten och nu gasar bolaget inom försäljning och marknadsföring, säger Elin Öberg Mårtenzon som inte utesluter att de tar in ytterligare finansiering för att stötta bolagets expansionsplaner. 

”Vi tror att vi bara befinner oss på toppen av isberg när det kommer till den här typen av produkter. Vi ser att behovet globalt är stort och kan vi göra något för att snabbare nå ut, att nå ett sådant fönster, då kan vi välja den vägen.”

Tengai omsatte 2021 nära 930.000 kronor, en minskning med 37 procent från året innan. Rörelseresultatet kom in på minus 6,4 miljoner, vilket kan jämföras med -7,3 miljoner år 2020.  

Läs mer