Sök

DEBATT

CAMILLA LJUNGGREN: Är det vi kvinnor som ska bli bättre företagare eller män som ska bli bättre investerare?

InvesteringInvesterare

Camilla Ljunggren. Foto: Press

Debatt

"Jag kan inte låta bli att reflektera kring varför riskkapitalister skulle investera i sämre innovationer, olönsamma branscher och entreprenörer som inte är beredda att gå all-in. Jag talar om kvinnligt ägda företag".

Det skriver Camilla Ljunggren, grundare Business Challenge, i en debattartikel.

Efter två decenniers arbete med affärsutveckling av tillväxtbolag tycker jag att det är dags att ställa sig frågan; varför lyckas inte kvinnor attrahera riskkapital till sina företag i samma utsträckning som män? Idag går så lite som 0,5 procent av riskkapitalet till företag som grundats av kvinnor. Kan skillnader mellan kvinnors och mäns företagande ha betydelse för riskkapitalets fördelning? Jag tror det.

Innovation är ofta avgörande för tillväxtbolag, dels genom möjligheter att skydda sin idé och därigenom skapa värde i ett bolag och dels för att särskilja sig från konkurrenter och kunna vinna marknadsandelar för att växa. För att säkra en riskfylld investering så gott det går är innovation en viktig del när en investerare tittar på företag. Kvinnor har enligt studier en tendens att i lägre grad än män basera sina affärsidéer på innovation. Kvinnors företag är 6 procent mindre innovativa än mäns.

Att leta efter lönsamhet och avkastning på sitt investerade kapital är huvudsyftet för en investerare. Högre potentiell lönsamhet ger en högre potentiell avkastning på kapitalet. Om jag ska generalisera mina erfarenheter från de kvinnligt ägda startups som jag sett genom åren så återfinns majoriteten i konsumentnära och arbetsintensiva branscher med låga marginaler och begränsad möjlighet till tillväxt. Där förädlingsvärdet mellan en kvinnodominerad bransch respektive en bransch där män dominerar företagandet kan skilja med så mycket som 5,6 miljoner per anställd. Hur attraktivt är det för en investerare?

Många kvinnor startar, enligt studier, i högre grad företag för att få större frihet och mer balans i livet till skillnad från män som i större utsträckning gör det för att de hittat en spännande affärsmöjlighet och ska satsa på den. På vilka grunder skulle du fatta ditt investeringsbeslut?

Det behövs strukturella förändringar men vi får inte glömma bort att investerares primära mål är att göra bra investeringar med god avkastning. Kan vi kvinnor utveckla något i vårt företagande för att få snabbare förändring eller ska vi enbart förlita oss på strukturförändringar? Vi måste stärka upp vårt företagande inom områden där vi uppenbart ligger efter, vi måste våga ge oss in i högteknologiska och innovativa branscher där ekonomisk tillväxt drivs.

Strukturella förändringar tar lång tid – vill vi se skillnad måste vi nog själva vara med och bidra. Så, är det vi kvinnor som ska bli bättre företagare eller män som ska bli bättre investerare?

Camilla Ljunggren
Grundare, Business Challenge

Läs mer