Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Mendly satsade på terapi via chatt men tvingades byta modell – går i konkurs

Mendly växte snabbt genom att erbjuda terapi via chatt. Men vårdmodellen ifrågasattes och bolaget beslöt tidigare i år att ändra sin affärsmodell. Nu har grundaren satt bolaget i konkurs.

Tobias Blixt

Tobias Blixt

tobias.blixt@breakit.se

Reporter

Den svenska startupen Mendly skulle utmana aktörer som Kry och Mindler med en form av chatt-baserad terapi. Istället för att prata med en psykolog vid en mottagning eller via någon form av videosamtal skulle terapin alltså skötas bedrivas genom regelbundna chattar. 

Mendlys app lanserades av Sebastian Ralph (med bakgrund från krogen Berns) i december 2019. Under bolagets första hela år på marknaden omsatte bolaget 17,7 miljoner kronor. Värt att tillägga är att Mendly hade avtal med en vårdcentral i region Sörmland, vilket innebar att de under starten kunde erbjuda kostnadsfria digitala besök i hela landet men ändå få ersättning för varje patient av regionen.

Sedan dess har region Sörmland infört patientavgifter och gjort förändringar för att regionen inte ska vara lika attraktiva för nätläkare som riktar sig mot hela landet. 

Men 2021 drabbades Mendly av flera bakslag. En granskning från tidningen ETC kritiserade Mendly för att deras metod saknade vetenskapligt stöd. Bland annat genom att visa att mängden studier på chatterapi var få.

Internetterapi och KBT-forskaren Per Carlbring menade att forskningen inom området var liten eftersom att metoden ansågs “ineffektiv” och ”ekonomiskt oförsvarbar att hålla på med”, enligt sajten. 

I granskningen kritiserades Mendly både av patienter och psykologer som ETC hade pratat med. 

Efter granskningen gjorde region Sörmland tidigare i år en egen utredning där Mendly själva skulle bevisa att deras metod var effektiv. I en uppföljande artikel från ETC i juni i år visade utredningen att 7 procent som fullföljt behandlingen sade sig ha blivit hjälpta, att en tredjedel av patienterna avslutade behandlingen i förväg. Ett resultat som region Sörmlands verksamhetsutvecklare Ken Bobbits kallade för “undermåligt”. 

Utredningen resulterade i att Mendly slutade med chatterapi. Den nya planen var att erbjuda mer traditionell KBT-behandling genom videosamtal.

Men den förändringen av affärsmodell lyckades alltså inte och nu går bolaget i konkurs.

I en konkursansökan som lämnades in till Stockholms tingsrätt den 25 oktober framgår att Mendly är på obestånd. Ansökan är undertecknad av Sebastian Ralph och styrelseordföranden Fred Rosenthal och Stockholms tingsrätt beslutade den 27 oktober att bolaget skulle försättas i konkurs.

I ett pressmeddelande som Breakit har tagit del av skriver Sebastian Ralph att det har varit utmanande att bedriva offentlig vård i Sverige. Han hänvisar bland annat till att regler, direktiv och ersättningsnivåer ändras “ständigt och med kort varsel vilket skapar stor oförutsägbarhet och frustration”. 

Om att resan med Mendly nu tar slut säger Sebastian Ralph:

“Vi startade Mendly för att hjälpa de som annars inte hade sökt hjälp. Under de tre år vi varit verksamma har vi, som tidigare nämnt, hjälpt många tusen människor genom att erbjuda vård på just deras villkor. Att resan för Mendly nu tar slut är såklart mycket tråkigt och jag känner en enorm tacksamhet och beundran över all personal och framförallt alla terapeuter som varit med och förändrat sättet vi går i terapi på.”

I årsredovisningen för 2021 skriver Mendly däremot att: “Bolagets kapital- och likviditetssituiation är fortsatt ansträngd. Ägarna har tillskjutit medel under året och styrelsen bevakar löpande utvecklingen. Bedömningen är att kapital- och likviditet återställs genom överskott under andra halvan av 2022”.

Under 2021 omsatte Mendly 22,7 miljoner kronor med ett resultat på minus 4,1 miljoner kronor. 

Konkursförvaltaren Bo Söder på advokatfirman Fylgia säger i ett sms till Breakit att de för närvarande utreder möjligheterna att hitta en köpare till hela eller delar av verksamheten.

Läs mer