Klarna överens med (ett) fack efter uppsägningskaoset

Klarnafintechsparpaket

Sebastian Siemiatkowski, vd och medgrundare Klarna. Foto: TT

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

När Klarna bantade personalstyrkan i våras följde bolaget inte alla regler.

Det menade åtminstone fackförbunden som kallade Klarna till förhandlingar.

Nu är (vissa av) parterna överens.

“Överenskommelsen innebär att Finansförbundet får större insyn i Klarnas eventuella framtida omorganisationer, vilket skapar trygghet för medlemmarna”, skriver Finansförbundet i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen är alltså tecknad mellan Klarna och Finansförbundet. Hur Unionen, som också anklagade Klarna för brott mot medbestämmandelagen (MBL), ställer sig är oklart. 

"Unionens förhandlingar med Klarna pågår fortfarande. Vi har inte avslutat än", uppger Unionens pressavdelning för Breakit. 

Bakgrunden är det sparpaket som Klarna sjösatte i slutet av maj och som omfattade cirka 10 procent av den totala arbetsstyrkan. Den fackliga representanterna fick inget veta och ingen dialog fördes mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Men så ska det inte gå till om och när Klarna behöver säga upp personal nästa gång enligt det nya avtalet med Finansförbundet. 

“Den här överenskommelsen innebär att arbetsgivaren ger oss som facklig part större insyn inför eventuella nya omorganisationer. Finansförbundet får bland annat förhandsinformation och delges rapportering i god tid. Det är ett realistiskt steg i rätt riktning som ger faktisk förändring i form av trygghet för medlemmarna. För Finansförbundet är det av större värde än en summa pengar”, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, och hon betonar att målet på sikt är att Klarna tecknar kollektivavtal.

Breakit har sökt Unionen. 

Läs mer