Meds stoppar börsnoteringen

Medse-handelBörsen

Björn Thorngren, Meds

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Meds avbryter börsnoteringsprocessen.

Ledningen pekar på det dåliga börsklimatet.

E-apoteket Meds kommer inte att börsnoteras. Åtminstone inte den här hösten. Bolaget har beslutat sig för att avbryta förberedelserna.

“Styrelsen bedömer att det mot bakgrund av det rådande marknadsläget inte finns förutsättningar för en positiv utveckling av aktien med tillfredställande likviditet. Styrelsen har därmed beslutat att avbryta den pågående processen. En notering av bolagets aktier är fortfarande aktuell när förutsättningar bedöms finnas”, skriver bolaget.

I slutet av augusti var budskapet att noteringen skulle ske första veckan av oktober, alltså nästa vecka.

“Marknadsförutsättningarna har sedan dess avsevärt försämrats”, skriver bolaget.

Meds har under en längre tid haft planer på en notering. Den 23 augusti gick bolaget officiellt ut men avsikterna och då var första handelsdag beräknad till den 1 september. Men bara sex dagar senare kom ett nytt besked och ny tidtabell. I början av oktober skulle premiären ske. 

Men så blir det alltså inte. 

”Vi har genomfört en stor rad möten och aktiviteter mot marknaden under september, både i Sverige och internationellt. Mottagande har genomgående varit positivt. Trots detta är det en hög risk att notera företaget under rådande marknadsförutsättningar. Med hänsyn till våra aktieägares bästa har vi därmed valt att avbryta den pågående noteringen och återkommer senare” säger Meds medgrundare och vd Björn Thorngren. 

Breakits börsbevakare Martin Hävner läste Meds bolagsbeskrivning inför noteringen och gillade bolagets position och tillväxtutsikter, trots turbulensen med den uppskjutna noteringsdagen. 

 

MISSA INGET! Ladda ner Breakits app (för ett maxat snabbt flöde)

Läs mer