Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

E-handeln tappar igen – utländska sajter ratas

Nästan lika många nätshoppar som under pandemin – men kassarna är inte lika välfyllda längre.

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

hanna.akesson@breakit.se

Webbredaktör

Slöshoppandet på söndagskvällen – med mobilen i hand – har minskat. Svensk Handels E-handelsindikator för augusti visar en minskad omsättning med 11 procent jämfört med samma månad i fjol och följer en liknande utveckling i juli. 

Det innebär, när årets första åtta månader summeras, att e-handeln tappat 13 procent. Och det gäller enbart svenska e-handlare. När utländska aktörer inkluderas har omsättningen tappat 16 procent. 

”E-handeln från utlandet sticker ut med en mycket svag omsättning även i augusti. Under sommarmånaderna juni till augusti har omsättningen i e-handeln från utlandet varit 60 procent lägre än föregående år”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel. 

Han pekar på att den snabbt försvagade köpkraften och hushållens oro för den egna ekonomin spelar en stor roll.

Samtidigt som omsättningen minskade tvåsiffrigt var det fler som köpte varor online, hela 4 procent fler, i augusti jämfört med månaden innan. 

I augusti var det 68 procent av svenska folket, vilket kan jämföras med 70 procent under augusti 2021.

”En positiv aspekt för e-handeln, trots vikande omsättning, är att det fortfarande är en betydligt högre andel av befolkningen som e-handlar jämfört med före pandemin. Det genomsnittliga köpbeloppet per konsument faller däremot när fler handlar i fysisk butik och samtidigt håller hårdare i plånboken”, säger Johan Davidson. 

Läs mer