Därför skräddarsyr SEB en ny tjänst för Scaleupbolag inom tech

FinansieringBankScaleup

Hannah Runsten

Datadrivet och personligt. Tech och hållbarhet. SEB har skräddarsytt en ny tjänst för startupbolags nästa steg: att skala upp.

SEB riktar den nya tjänsten till entreprenörer som driver ett bolag i scaleup-fasen med hög innovationsgrad, fokus på hållbarhet och målet om kapitalanskaffning eller börsnotering inom ett par år.

”Utmaningarna för den här typen av bolag varierar. Men en gemensam nämnare är likviditet. De här bolagen behöver bränsle för att göra affärer, gå in i samarbeten eller göra investeringar. Vi vet också att kompetens är en viktig faktor. Det här är bolag som måste konkurrera om techresurser och talanger med stora digitala jättar”, säger Johan Pettersson, ansvarig för SEB Growth.

Är ditt företag redo för att skala upp? Läs mer här.

Får samma hjälp som storbolagen

Bolag som blir kund får ett eget team som anpassar tjänsterna efter vilka behov som finns just nu, oavsett om expertisen finns på SEB eller i bankens globala nätverk.

”Våra kunder får direkt tillgång till samma tjänster som våra största kunder har. SEB är enormt starka på storbolag. Här finns erfarenhet, rutin, nätverk och stor samlad kunskap om techjättar”, säger Johan Pettersson.

”Vi har lång erfarenhet av valutahandel, vi är starka på de internationella marknaderna. Och vi har en närvaro i länder där våra konkurrenter kanske dragit sig tillbaka på grund av omvärldsläget”, säger han.

Ny tjänst från SEB ger möjlighet till expansion. Läs mer här. 

Tre av tio lyckas växa sin affär

Satsningen på tillväxtbolag är viktig eftersom sju av tio företag vill växa sin affär, men endast tre av tio lyckas. Det är därför kapitalanskaffning, internationell expansion, private banking för entreprenörer, hållbarhet, pensioner och försäkringar samt nätverk och partnerskap är nyckeldelarna i SEB:s nya scaleup-erbjudande.

”Det här är kunder som inte sällan vuxit så snabbt att det uppstått behov som många banker har svårt att svara upp till. Här kan det ofta saknas erfarenhet och kompetens. Att skala upp, att växa utomlands, att ta in kapital kräver en helhetsbild. Det här är behov som inte kan vänta en månad. Vi ser till att de inte behöver vänta”, säger Johan Pettersson.

Kriterierna för att bli kund innehåller både hårda och mjuka värden. Minst 5 miljoner kronor i omsättning, en tillväxt på minst 20 procent årligen och en stark prognos. Även hur entreprenören presterat tidigare vägs in – samt vilka andra som finns med i bolaget.

”Bara en procent av Sveriges bolag som blir över tio anställda överlever. Vi gör en satsning där Sverige har sin största tillväxt just nu. Hållbarhet och tech. Det är en satsning som vi tror kommer att sätta Sverige på kartan om tio år”, säger Johan Pettersson.

SEB Growth följer scaleups genom hela resan. Läs mer här. 

Läs mer