Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Annonssamarbete med Humlegården

Så här ska framtidens kontor se ut (om vi själva får välja)

Visionsbild: Walk The Room

Vad bör framtidens kontor erbjuda medarbetarna?
Här är konceptet som ger svar på frågan. ”Inspiration, upplevelse och funktionalitet står i fokus.”

Redan för ett par år sedan påbörjade fastighetsbolaget Humlegården en stor satsning på ett digitalt arbetssätt, som efterföljdes av gedigna studier bland medarbetarna kring synen på kontorets roll och användningen av lokalerna.

Undersökningarna ägde rum både före, under och efter pandemin, vilket gav bolaget en tydlig uppfattning om hur behoven och önskemålen har förändrats. Insikterna har – tillsammans med aktuell forskning inom området – lagt grunden till vad som ska bli Humlegårdens framtida kontor.

Hur skapar man kontor för nya arbetssätt? Läs mer om Humlegårdens resa och erbjudande!

”Flexibilitet är en viktig faktor för alla medarbetare. I våra undersökningar blev det tydligt att vi hade för få ytor för fokus och kreativitet, och att våra medarbetare ville ha möjlighet att kunna byta miljö ofta, då kontorsplatserna endast hade 32 procents beläggning. En av de viktigaste aspekterna för framtidens kontor är att skapa en plats där människor trivs, får energi och kan jobba både fokuserat och tillsammans med andra”, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

Ska erbjuda upplevelser för alla sinnen

Under hösten 2022 genomförs nästa steg i satsningen, då bolagets befintliga lokaler vid Engelbrektsplan i Stockholm genomgår en omfattande utveckling, där den sociala-, digitala- och fysiska arbetsmiljön flätats samman.

”Vi vill bjuda medarbetare och besökare på upplevelser för alla sinnen, i en variationsrik och flexibel miljö som möter arbetsdagens olika behov, där kontoret stödjer verksamheten på bästa möjliga sätt. När vi nu bygger om vårt eget kontor har vi tagit avstamp i data och forskning för att vi ska säkerställa att det innehåller rätt typ av miljöer.”

”Samtidigt är det också viktigt att kontoret har en stark identitet och en genomtänkt, inspirerande inredning. Det fysiska kontoret är en naturlig samlingsplats, ett nav som stärker kulturen inom bolaget. De praktiska förutsättningarna är förstås viktiga, men lika viktigt är också sammanhanget och att man skapar en plats som man aktivt väljer att ta sig till.”

Är en viktig aspekt för att locka de bästa talangerna.

Miljön i det kontor som nu håller på att ta form har även hämtat inspiration från forskning inom neurodesign och biofili. Forskningen handlar om att inreda på ett sätt som gynnar hälsa, välbefinnande och prestation och att införa naturens gynnsamma egenskaper till en kontorsmiljö.

”Medarbetare och besökare kommer att tas med på en resa till olika destinationer. I ett rum hamnar man i fartfyllda och stimulerande miljöer, i andra rum kan man ladda batterierna. Inspiration, oväntade upplevelser och funktioner som stödjer nya arbetssätt ska vara i fokus.”

”Då presterar och mår de anställda bättre”

Återbruk, upcycling och omsorgsfull förvaltning av arkitekturen som kännetecknar den anrika byggnaden står högt på agendan. Bland annat kommer några av de ytor i fastigheten som omvandlats under årens lopp att återställas.


Humlegårdens vd Anneli Jansson och T-House vid Engelbrektsplan, där huvudkontoret är beläget. 

Arbetet med det nya kontoret påbörjas under hösten 2022 och ett år senare ska lokalerna stå klara. När allt är klart kommer Humlegården att bjuda in både nuvarande och potentiella kunder till kontoret, för att visa ett inspirerande exempel på hur man kan skapa en attraktiv miljö som både stödjer verksamheten och uppskattas av medarbetarna.

”För bolag som vill locka de bästa talangerna är kontoret en väldigt viktig aspekt. När de anställda kommer till en stimulerande miljö presterar och mår de bättre”, säger Anneli Jansson

I jakten på de bästa medarbetarna är även läget och sammanhanget i stort en viktig faktor. Humlegården äger flera fastigheter kring Engelbrektsplan där huvudkontoret är beläget. En central del i satsningen som nu görs syftar därför till att stärka upplevelsen av platsen i sin helhet.

Stjärnkrögare har invigt ny restaurang i huset

Här vill man erbjuda service i världsklass, genom tjänster, mötes- och konferenslokaler och ett stort fokus på värdskapet – där Humlegården bjuder in sina kunder och besökare till att delta i aktiviteter och samnyttja ytor och funktioner. Mat och dryck blir en central del i hela upplevelsen. Nyligen invigde stjärnkrögarna Daniel Höglander och Niclas Jönsson en ny restaurang, Enjoy Bazaar, i huset.

När konceptet står klart ska Engelbrektsplan och T-House vara en levande och tillgänglig miljö som ska attrahera både medarbetare, kunder och besökare.

”Aktiviteterna och tjänsterna kan varieras från vecka till vecka, styrt av efterfrågan som finns i huset. När man kommer till kontoret ska det ge en riktig boost”, säger Anneli Jansson.

Vill ni också framtidsanpassa kontoret? Gör så här:

  • Diskutera vilket arbetssätt ni vill ha i framtiden. Hur kommer det att påverka ert kontor och vilka krav som ställs på den fysiska miljön?
  • Omvärldsspana – titta på inspirerande case och fundera över vad som kännetecknar de miljöer ni uppskattar.  
  • Involvera medarbetarna i aktivitetsanalyser, då får ni en tydlig bild av hur kontoret används idag, samt vad som fungerar bra och vad som saknas.
  • Beläggningsmätningar är ett effektivt sätt att se hur ni nyttjar de befintliga lokalerna. Med stöd av den informationen kan ni sedan utforma ert nya kontor.

Dags för nytt kontor? Humlegården erbjuder lokaler i några av Stockholms bästa lägen!

Läs mer