Boozt vinst krymper – och de anställda surar

Boozte-handelBörs

Harald Hermansson, vd för Boozt. Foto: Jonas Borg/Montage

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Den nordiska e-handelsjätten Boozt går sämre än tidigare.

Samtidigt är bolagets anställda mindre nöjda, eller mer missnöjda, med att jobba på Boozt enligt bolagets egna mätning.

Redan i början av juni kom Boozt med beska besked: vinstvarning inklusive sänkt prognos för hela 2022 och ett tillhörande sparpaket. Det senare innebär att cirka 70 medarbetare kommer att lämna e-handelskoncernen. 

Förhandsbeskeden gjorde att potentialen för dramatik var högst begränsad när de skarpa siffrorna för det andra kvartalet presenterades på fredagen. I samband med vinstvarningen spådde det börsnoterade Boozt att den totala tillväxten skulle uppgå till 5-8 procent. Det blev strax över den undre gränsen i det intervallet.

Rörelseresultatet exklusive engångposter landade på 81 miljoner kronor, en minskning med 19 procent från motsvarande period i fjol och i linje med den bedömning Boozt gjorde i början av sommaren. 

“Fundamentet i vår verksamhet är fortsatt starkt trots utmanande marknader och har fortsatt att utvecklas positivt under första halvåret 2022. Det genomsnittliga ordervärdet är rekordhögt, returgraden är stabil, kundnöjdheten är bäst i klassen och vårt nordiska varuhus erbjuder ett unikt kurerat urval över flera kategorier. Vi är fortfarande övertygade om att vi kan fortsätta växa väsentligt snabbare än den nordiska onlinemarknaden samtidigt som vi levererar branschens bästa lönsamhet”, skriver Boozt vd och medgrundare Hermann Haraldsson i rapporten. 

Dålig stämning 

Under våren hamnade Boozt under Breakits lupp och vår granskning visade att bolaget har, eller har haft, utbredda problem vad gäller arbetsmiljön. Uppgifterna som framkommer i granskningen nämns föga överraskande inte i rapporten. Däremot kan man utläsa att Boozts medarbetare har blivit mindre nöjda med situationen på bolaget.

Enligt en tabell med Boozts egna ESG-nyckeltal har “medarbetartillfredsställelsen” minskat till 39 enligt måttet “eNPS” i slutet av det andra kvartalet, ned från 49 ett år tidigare.

“Kvartalets genomsnitt, eNPS-poängen, påverkas av organisationens omorganisering”, skriver Boozt om detta i en fotnot och syftar då troligen på de besparingsåtgärder som presenterades i samband med vinstvarningen. 

Det Boozt kallar eNPS är en förkortning av “Employee Net Promoter Score” – en metod för att mäta hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra och hur medarbetarnas lojalitet och engagemang ser ut. Underlaget tas fram genom anonyma medarbetarundersökningar. Boozt lyckades under 2021 höja nyckeltalet till över 50 och då hävdade bolaget att arbetsplatsen låg över branschsnittet.

Läs mer