Sök

Detectify fyller kassan – nu tar bolaget in 69 miljoner kronor

DetectifySaaS

Foto: Press

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Negativt kassaflöde när svenska SaaS-raketen ska nå sina tillväxtmål.
Nu tar Detectify in mer kapital och lägger extra tyngd på global expansion.

Den svenska SaaS-startupen Detectify gör sårbarhetstester på kunders plattformar för att säkra dem mot cyberattacker. Till sin hjälp har de ett community av etiska hackare.

Sedan starten så har omsättningen tickat stadigt uppåt. Den färska årsredovisningen visar att bolaget, som grundades av kvartetten Rickard Carlsson, Johan Edholm, David Hallenius och Fredrik Nordberg–Almroth, fortsatt på inslagen bana. 

2021 omsatte Detectify 64,1 miljoner kronor förra året, en ökning från 50,4 miljoner året innan. 

Resultatet efter finansiella poster landade samtidigt på minus 90 miljoner kronor, en förlustminskning från 2020 års minus 120,6 miljoner kronor.

Vad som också framkommer i årsredovisningen är att bolaget i höstas upprättade en kontrollbalansräkning, vilket bolag måste göra när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet – alltså att bolagets tillgångar inte täcker dess skulder med tillräcklig marginal.

En tydlig varningssignal, enligt expertisen. 

Bolaget har idag ett negativt kassaflöde som beror på investeringar i organisationen för att klara framtida tillväxtmål, heter det i årsredovisningen.

Även om kundernas förskottsbetalningar genererar positiva kassaflödeseffekter är bolaget fortsatt beroende av externt kapital, står det vidare. 

I våras fattade styrelsen beslut om att fylla på kassan genom en nyemission. Detectify får en kapitalinjektion på motsvarande 69 miljoner kronor. I rundan deltar befintliga aktieägare som det London-baserade riskkapitalbolaget Balderton Capital och Inventure Fund.

Utöver nyemissionen har Detectify tagit ett lån med Silicon Valley Bank på motsvarande 25,9 miljoner kronor. 

”Dessa tillkommande likvida medel ger bolaget en kassaflödesposition in i kvartal 2 2023 och tillbehörig tid att stärka bolagets tillväxt inför framtida extern finansiering”, står det i årsredovisningen.  

Framåt pekar Detectify ut USA och Europa som de viktigaste tillväxtmarknaderna för både det det svenska bolaget och dotterbolaget i USA. 

Detectify har på sistone ompositionerat sig inom det som kallas EASM, en akronym för external attack surface management – alltså en sorts externa cyberangrepp, och vill bli en nyckelspelare inom den relativt nya inriktningen, skriver bolaget.  

 

Läs mer