Gamingbolaget vänder till förlust – vd-sorti dagen innan kallduschen

Thunderful GroupGaming

Brjann Sigurgeirsson

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Avgående vd:n hänvisar till valutaeffekter.

Gamingbolaget Thunderful Groups vd Brjan Sigurgeirssonn lämnar posten med omedelbar verkan. Det meddelade bolaget i ett pressmeddelande på tisdagen.

"Jag vill tacka Brjann för det hårda arbete och engagemang som lett till att Thunderful är en global aktör inom segmentet Games och glädjer mig åt att Thunderful även fortsättningsvis kommer ha tillgång till Brjanns erfarenheter och kontaktnät inom gaming", kommenterar styrelseordförande Mats Lönnqvist.

Under morgonen har bolaget lämnat rapport för det andra kvartalet. Den visar både högre omsättning jämfört med perioden året innan och att resultatet efter skatt vändes från plus 20 miljoner till minus 21,8 miljoner kronor. 

Hårda siffror från rapporten
 

  • Rörelseintäkterna steg 11,1 procent till 618,7 miljoner kronor (556,8). Själva nettoomsättningen steg med 7,5 procent till 580,7 miljoner (540,4).
  • Ebitda-resultatet blev 69,3 miljoner kronor (54), med en ebitda-marginal på 11,9 procent (10,0).
  • Justerat ebitda-resultat uppgick till 69,3 miljoner kronor (54,6), med en justerad ebitda-marginal på 11,9 procent (10,1).
  • Ebita-resultatet blev 31,5 miljoner kronor (41,4), med en ebita-marginal på 5,4 procent (7,7).
  • Justerat ebita-resultat blev 31,5 miljoner kronor (42).
  • Rörelseresultatet blev 9,4 miljoner kronor (24,9), med en rörelsemarginal på 1,6 procent (4,6).
  • Resultatet efter skatt blev -21,8 miljoner kronor (20,4).
  • Resultat per aktie hamnade på -0,31 kronor (0,29).Enligt den avgående vd:n Brjann Sigurgeirsson har nettoresultatet påverkats av valutaeffekter.

"Nettoresultatet under andra kvartalet på –21,8 miljoner kronor är hänförlig till finansnettot på –22,6 miljoner kronor, som påverkas av orealiserade valutaeffekter på –33,7 miljoner kronor. Detta ska ses mot bakgrund av en positiv valutaeffekt från utländska verksamheter på 38,1 miljoner kronor i totalresultatet för det andra kvartalet, en post efter kvartalets nettoresultat. Den årliga transaktionsrisken i våra viktigaste transaktionsvalutor USD och EUR är mycket begränsad på grund av naturlig säkring inom gruppen. Omräkningsexponeringen från våra huvudsakliga transaktionsvalutor GBP och EUR har större inverkan på eget kapital i gruppens koncernredovisning".

Tillförordnad vd blir nu tidigare finanschefen Anders Maiqvist och företaget låter meddela att en rekryteringsprocess nu har initierats för att hitta en permanent ersättare. Sigurgeirsson kommer att stanna inom Thunderful i en ny roll inom Games-segmentet.

Brjann Sigurgeirsson tog över vd-rollen i samband med bildandet av koncernen 2019.

 

Läs mer