KI: Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Skruvar upp prognoserna i år – men ser sämre ut på sikt.

Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Det spår Konjunkturinstitutet i sin senaste prognosuppdatering.

En bidragande orsak är att pressade hushåll drar ner på konsumtionen i höst och vinter.

Samtidigt skruvar KI upp BNP-prognosen för 2022. 

”Svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt det andra kvartalet i år. Utsikterna för framtiden har dock blivit dystrare under sommaren. Brist på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och KPIF-inflationen kommer att närma sig 10 procent. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Detta bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år.”

KI bedömer att Riksbanken kommer att fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar i syfte att stävja inflationen och de höga inflationsförväntningarna. Vid utgången av 2022 bedöms reporäntan ha höjts till 2 procent. Inflationen väntas falla tillbaka snabbt under nästa år och Riksbanken låter då räntan ligga still.

De offentliga finanserna är fortsatt starka och Konjunkturinstitutet bedömer att det sammantaget finns ett budgetutrymme om ca 120 miljarder kronor för de kommande fyra åren.

Läs mer