Vinges vd vill att jämställdhet ska bli ny standard vid uppköp

Jämställdhet

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Byrån inför ”dude diligence” vid företagsförvärv.

Förra året rådde det perfekt storm för advokatfirman Vinge. Det säger Maria-Pia Hope till SvD. Hon är vd för byrån vars verksamhet till stor del utgörs av transaktioner, alltså stora affärsavtal som till exempel förvärv.

2021 summerades för Vinges räkning till 167 transaktioner med ett sammanlagt värde på 544 miljarder kronor. Nu ser 2022 ut att landa närmare 2020 års nivå. 

Det Vinge gör vid transaktionerna är att granska juridiken, en så kallad due diligence-process. Nu utvidgar advokatbyrån sitt granskningsområde till det som ibland lite slängigt kallas ”dude diligence” – alltså att gå igenom jämställdheten i bolagen.

Maria-Pia Hope vill att det ska bli marknadsstandard inför ett uppköp, säger hon.

 ”Det finns en hel del forskning som visar att innovation och utveckling främjas av team med mer mångfald, och att jämställda bolag är mer framgångsrika”, säger hon. 

SvD har kartlagt hur jämställdheten ser ut på Vinge. Vad som framkommer är att 60 procent av de 467 anställda är kvinnor, att ledningsgruppen och styrelsen är jämnt fördelade men att det bland delägarna bara finns 28 procent kvinnor. 

Maria-Pia Hope säger till tidningen att utmaningen är att flera kvinnor lämnar innan de har blivit partners, vilket Vinge nu arbetar aktivt för att vända. 

 

Läs mer