Kitchentime sålde till matjätten efter pandemi-succén – minskad omsättning och tung förlust nu

Kitchentime

Kitchentimes grundare Anton Malmberg och Joel Falck.

Emil Widhagen

Emil Widhagen

Reporter

Kitchentime kunde inte följa upp sitt starka 2020. Omsättningen sjönk marginellt samtidigt som att rörelseresultatet (EBITDA) gick från positivt till negativt.

Detta visar bolagets årsredovisning som Breakit har tagit del av.

Efter ett 2020 där omsättningen steg från 195 miljoner till 329 miljoner kronor köptes Kitchentime under fjolåret upp av matjätten Bergendahls. Matjätten köpte totalt 53 procent av bolaget, där grundarna och affärsänglar behöll övriga 47%. 

Fokus är tillväxt med lönsamhet, vi vill växa på befintliga marknader men sen har vi också börjat få fotfäste utanför Norden. Framförallt i EU har vi börjat expandera. Det viktiga är att vi har en lönsamhet i grundaffären, men vi vill växa och ser att marknaden finns för det”, sa medgrundaren Joel Falck till Breakit då. 

Det senaste räkenskapsåret, som sträcker sig till januari 2022, kunde Kitchentime inte kunde följa upp den starka tillväxten från året innan och nå upp till ambitionerna om lönsam tillväxt. 

Nettoomsättningen sjönk under fjolåret till 323 miljoner, vilket är en marginell försämring från 329 miljoner kronor året innan och alltså långt ifrån den 70-procentiga tillväxten från 2020. 

Samtidigt gjorde Kitchentime en större förlust än året innan. Rörelseförlusten efter avskrivningar (EBITDA) blev samtidigt blev -18 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en knapp vinst på 2 miljoner kronor året innan. Bland annat går det att se kostnadsökningar för handelsvaror och personal. 

Det är inte heller någon superlovande prognos som bolaget ger för 2022. 

“Under kommande räkenskapsår förväntas omsättningen att fortsatt påverkas negativt av återgångseffekter från Covid-pandemin samtidigt som vi på längre sikt ser ett skifte från fysisk handel till e-handel som påverkar koncernens omsättning positivt. En ökad inflation innebär dessutom att Kitchentimes kunders disponibla inkomst minskar vilket ger en negativ påverkan på koncernens försäljning”, skriver bolaget i sin årsredovisning.

Läs mer