Svenska parkeringsjätten fortsätter att växa snabbt

Easypark

Emil Widhagen

Emil Widhagen

Reporter

Easyparks nettoomsättning ökade med drygt 45 procent förra året i det svenska bolaget. Samtidigt faller rörelseresultatet med 100 miljoner kronor.

Parkeringsappen Easypark har blivit en global jätte som finns i tusentals städer över hela världen. Tillväxten sker både organiskt och genom uppköp, där bolaget exempelvis förra året förvärvade BMWs och Daimlers parkeringapp Park Now.

Bolaget är grundat i Sverige och har sitt säte här, men ett moderbolag är registrerat i Norge vilket gör att vi inte kan få precis hela bilden från den svenska årsredovisningen. I det svenska bolaget genomförs dock “de gemensamma centrala och strategiska funktionerna inom bolaget”.

Totala omsättningen landade 2021 på 706 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 570 miljoner kronor året innan. Dock ska det noteras att en stor del av omsättningen är “övriga rörelseintäkter”. Nettoomsättning steg från 233 miljoner till 338 miljoner kronor 2021.

Samtidigt har rörelseresultatet sjunkit från 152 miljoner till 50 miljoner kronor i det svenska bolaget. En kostnadspost som sticker ut är “av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar” som ökade från -5 miljoner till -99 miljoner kronor. 

Antalet anställda har gått från 117 till 149 under 2021.

"Mobilparkering är numera en mycket accepterad företeelse där Easypark har god nationell och internationell täckning. Easypark tillhör de ledande bolagen i branschen där det finns stora effektivitetsfördelar att vinna med ny teknik. Bolaget räknar därför med en fortsatt positiv utveckling under 2022 och bedömer att intäkterna kommer att fortsätta att öka under de kommande åren", skriver bolaget i sin årsredovisning.

 

Läs mer