Sök

Efter varsel, vd-byten och nyemission – så gick det för Nakd ifjol (vi har facit)

Nakd

Oscar Von Konow, vd Nakd och Jarno Vanhatapio, grundare Nakd

Emil Widhagen

Emil Widhagen

Reporter

Kraftiga förluster i Jarno Vanhatapios miljardbolag.

Nakd har haft ett riktigt kämpigt första halvår 2022.   

Som en följd av ökade förluster aviserade den tillförordnade vd:n Oscar von Konow i mitten av maj ett sparpaket som innebar att 22 medarbetare varslades om uppsägning, konsultavtal sades upp och all nyrekrytering pausades.

Sparåtgärderna räckte dock inte fullt ut för att täcka förlusterna och Breakit kunde i juni  avslöja att modesajten gjorde en nyemission på 200 miljoner kronor. Samtidigt tog Nakd ett så kallat mezzaninelån på motsvarande 400 miljoner kronor. Värderingen sjönk rejält, från 5,3 miljarder kronor till 1,2 miljarder kronor enligt Breakits källor.

Nu har Nakds årsredovisning trillat in till Bolagsverket, där det framgår vilka siffror som har föranlett besparingarna och cash-injektionerna för Nakd.

Nettoomsättningen uppgick under fjolåret till 2,3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 1,87 miljarder kronor året innan. Detta innebar en ökning på cirka 23 procent. 

Samtidigt steg rörelseförlusterna (EBITDA) rejält i Nakd och landade på -437 miljoner kronor 2021, vilket kan jämföras med en rörelseförlust på -132 miljoner kronor 2020. 

Kostnaderna för handelsvaror steg från 0,9 miljarder till 1,3 miljarder kronor under året samtidigt som att personalkostnaderna steg från 1 miljard till 1,3 miljarder kronor. 

Bolaget uppger att man påverkades mer av covid-pandemin under 2021 än 2020. 

"En hög global efterfrågan på transport har lett till stora förseningar av inleveranser under året, något som har lett till förskjutningar av säsongsvaror med utebliven försäljning som följd. Kraftigt ökade fraktpriser under andra räkenskapsåret har påverkat marginalerna negativt", skriver bolaget i sin årsredovisning. 

Forsatta leveransstörningar under 2022 väntas, inte minst på grund av Ukraina-kriget och den stigande inflationen. 

Läs mer