Sök

Matsmart avslöjar hur det gick ifjol – växer kraftigt i Tyskland

Matsmarte-handelMat på nätet

Karl Andersson, vd och grundare Matsmart. Foto: Press

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

E-handelsbolaget Matsmart spår att Tyskland snart blir bolagets största marknad. Avslöjar omsättning och resultat för 2021.

Den svenska maträddande e-handelssajten Matsmart skvallrade nyligen om att de såg en kraftig tillströmning av kunder i samband med att matpriserna överlag ökade i en orolig omvärld. I en intervju berättade den globala operativa chefen Peter Beckius nyligen att tillväxten i årets första kvartal såg ut att öka med 35 procent jämfört med samma kvartal i fjol. 

Då avslöjade han också att Matsmart omsatte över 700 miljoner kronor under 2021 – samtidigt som de i år siktade mot miljarden.

“Det vi ser framåt är att vi inte kommer behöva utöka vår kostnadsbas lika snabbt som omsättningen ökar”, sa Peter Beckius då

Idag har Matsmart beslutat sig för att släppa sina officiella siffror från 2021. Omsättningen landade till slut på 722 miljoner kronor, vilket innebär en 47-procentig ökning jämfört med året innan då omsättningen låg på 493 miljoner kronor.

Samtidigt har förlusterna ökat kraftigt. Där bolaget har gått från ett resultat efter finansiella poster på minus 92 miljoner kronor under 2020 till minus 186 miljoner kronor 2021.

“De senaste 18 månaderna har betytt stora investeringar i marknadstillväxt och infrastruktur – men vi har också fokuserat mycket på att se till att vi har duktiga team på plats, på alla nivåer i bolaget”, säger Matsmarts vd Karl Andersson i ett pressmeddelande och fortsätter:

“Just nu är vi i ett läge när prisökningar och inflation är lika kännbara som kostnaderna för klimatet är höga. Våra resultat utvecklas robust i den här perioden och det visar hur relevanta vi är. Där omkringliggande branscher fått se försäljningen avta efter pandemin har vår e-handel fortsatt att visa stark tillväxt, även under 2022.” 

Växer snabbt i Tyskland

En stor ökning har skett i Tyskland där Matsmart, som internationellt går under namnet Motatos, omsatte 174 miljoner kronor. Året innan omsatte de där 33 miljoner kronor. 

Omsättningen i Tyskland under årets första kvartal ska dessutom ha ökat med 100 procent jämfört med det första kvartalet 2021.

“Det som tog oss två år att bygga i Sverige gick på sex månader i Tyskland – och nu utvecklas marknaden till att snabbt ta över som vår viktigaste och största Europeiska marknad”, säger Karl Andersson. 

I Sverige låg omsättningen på 440 miljoner kronor, vilket även det var en ökning jämfört med de 383 miljoner kronor som e-handlaren omsatte året innan. 

Matsmart var under fjolåret aktiva Sverige, Tyskland, Finland och Danmark. I juni i år lanserades e-handeln i Storbritannien. Under mars månad i år öppnade koncernen också ett nytt automatiserat lager i Örebro.

Totalt ska koncernen under fjolåret ha tagit hand om och sålt 20.928 ton mat och konsumentprodukter. Något som enligt deras egna siffror ska ha lett till en nettobesparing på cirka 15.0000 ton koldioxidekvivalenter.

Koldioxidekvivalenter är ett begrepp som brukar användas eftersom att olika gaser leder till olika stor påverkan på växthuseffekten. Naturvårdsverket lyfter exempelvis fram att ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar 25 ton koldioxidekvivalenter.

Läs mer