Sök

Så mycket tjänar svenskarna på Google och Facebook – nya siffror

GoogleMetaLön

Anna Wikland, chef på Google i Sverige och ​Sam Rihani, Sverigechef Facebook. Foto: Press / TT

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

De två techjättarna Meta (Facebook) och Google ökar båda sina lönekostnader i Sverige. Så mycket tjänar de anställda i techbolagen.

Meta (tidigare Facebook) och Google är inte bara jättar i den globala techbranschen. De är också de bolag i tech-Sverige som brukar betala ut de saftigaste lönerna till sina anställda. När Breakit förra året kartlade lönerna i 225 heta techbolag kunde vi visa att listan toppades av de två amerikanska jättarna. 

Först på tredje plats fanns svenska Spotify.

Just lönekampen mellan Google och Meta är något vi brukar återkomma till på Breakit. Nu har bolagens årsredovisningar landat hos Bolagsverket och vi har återigen jämfört lönerna.

Under 2020 var Google det bolag som betalade högst lön till sina anställda i Sverige enligt Breakits uträkningar. Då låg snittlönen på 141.404 kronor i månaden för de 357 anställda på Google i Sverige. 

Meta hade på sina 60 anställda istället en snittlön 136.923 kronor i månaden per anställd.

Lönerna drar iväg

Under 2021 har båda techjättarna ökat sina lönekostnader. Men även om snittlönen på Meta också har ökat så är det alltjämt Google som betalar ut de högsta lönerna i Sverige av de två techjättarna.

På Google har snittlönen enligt Breakits beräkningar ökat med 13,6 procent. För samtidigt som antalet anställda ökade från 357 till 401 personer under 2021, så ökade även snittmånadslönen till 160.658 kronor.

Även på Meta har månadslönen ökat under fjolåret, till i snitt 155.879 kronor – plus 13,8 procent jämfört med 2020. Den totala personalkostnaden ökade dessutom trots att antalet anställda i snitt minskade från 60 till 59 personer enligt årsredovisningen. 

Så räknar vi

När Breakit gör uträkningarna på löner där vi rankar bolagen har vi en strävan efter att göra det så rättvist som möjligt. Vi har utgått från raden personalkostnader i resultaträkningen (oavsett vad bolagen uppger i notverket) och sedan dividerat med 1,42 för att dra av för sociala avgifter (+32% på lönen) och övriga personalkostnader (utbildning, konferens, pension, etc). I nästa steg har vi delat med antalet anställda i snitt under 2021 och därefter med tolv för att få fram ett månadssnitt. 

Det ger oss en schablonmässig bedömning om månadslönen på det aktuella bolaget. Det faktiska snittet kan däremot ligga högre eller lägre beroende på flera faktorer, men vi menar att detta är den bästa och mest enhetliga bedömning vi som utomstående betraktare kan göra.

Läs mer