Sök

Tusentals Klarna-anställda åker på dubbelsmäll – nu hotar flykt från bolaget

Klarnafintech

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Raset i Klarna-aktien slår stenhårt mot tusentals av de anställda.
Breakits Martin Hävner kan avslöja upplägget som nu riskerar att utlösa en flykt bort från det tidigare så hajpade fintech-bolaget.

Gå tillbaka hösten 2020. Tänk att du blir uppringd av en rekryterare som vill att du ska börja jobba som chef på Klarna. Bli en “Klarnaut”. En del av locksången, som ska få dig att ge upp ditt nuvarande jobb som du faktiskt trivs ganska bra med, är att en betydande del av ersättningspaketet är i aktier via Klarnas så kallade RSU-program (förklaring kommer). 

Du känner såklart till Klarna, blir smickrad och har under de senaste månaderna läst om bolagets häftiga expansion och noterat rubrikerna om den snabbt stigande värderingen. Du tackar ja till erbjudandet om en chefspost, skålar med sambon när du kommer hem, tänker på sommarstugan ni ska köpa och du börjar på Klarna några månader senare. 

Spola sedan fram till sommaren 2022. 

Första smällen: Du inser att du inte kommer att bli miljonär med hjälp av Klarna-aktierna. För techvärderingarna har rasat på bred front, i många fall 60-70 procent. 

Andra smällen: Du inser att den skatten du betalade i början av 2022, många tiotusentals kronor, för aktierna du fått, med råge överstiger det nu gällande värdet på innehavet på grund av att techsektorn har blivit paria. Du ligger på minus. Ett stort minus. Och du börjar ångra att du bytte jobb. 

Detta är såklart ett helt påhittat exempel, men ligger nog inte alltför långt ifrån många fall från det verkliga livet. Breakits granskning av Klarnas incitamentprogram visar nämligen att de anställda nu drabbas av en dubbelsmäll – de har tvingats betala saftig inkomstskatt på aktier som nu rasat med över 80 procent. Det innebär i praktiken att incitamentsprogrammet i dagsläget kan vara en förlustaffär för Klarna-medarbetarna.

Klarnas nu rådande incitamentsmodell lanserades 2020 och den bygger på RSU:s, eller Restricted Stock Units. Programmet syftar till att “uppmuntra dess deltagare att leverera långsiktig avkastning till Klarna”. 

Alla fast anställda kunde, och kan, välja att vara med i programmet och det går förenklat ut på att man avstår en viss del av den ordinarie månadslönen i utbyte mot ett visst antal RSU:er som ger dig aktier under en period över fyra år. Du får en fjärdedel av aktierna efter ett år, nästa fjärdedel efter två år, och så vidare. Om du slutar på Klarna förfaller de RSU:erna som inte blivit “vestade” (intjänade). 

Det fanns 2,2 miljoner utestående RSU:er vid årsskiftet. Klarna vill inte berätta hur många anställda det antalet fördelas på, men i en intervju med DI Digital sommaren 2021 uppgav kommunikationschefen Aoife Houlihan att fler än 3000 medarbetare valt att delta i programmet “för att kunna ta del av framgångarna”. 

Källor inifrån Klarna berättar att de anställda som ville vara med när programmet startade 2020 kunde avstå mellan 3 och 10 procent av lönen (bland annat beroende på position i bolaget) i utbyte mot framtida aktier. Andelen kunde troligen vara ännu högre när Klarna lockade över tänkta nyckelpersoner som i exemplet ovan och RSU:er har även använts i Klarnas bonusutbetalningar. 

De intjänade aktierna delas, enligt vad Breakit erfar, ut i två omgångar per år – i början av året och mitt i sommaren. Beskattningsplikten uppstår inte när man blir tilldelade RSU:er, utan när man verkligen får aktierna. Den förmånen ska beskattas som lön och då pratar vi runt 55 procent av marknadsvärdet på aktierna.

När aktierna inom ramen för programmet skulle delas ut i början av 2022 användes, uppger källor för Breakit, samma värdering som när Softbank köpte in sig sommaren 2021 för att beräkna skatteeffekten, det vill säga 45,6 miljarder dollar, eller motsvarande 485 miljarder kronor med dagens valutakurs. 

Men sedan dess har som bekant mycket hänt i världen, igår kom beskedet att Klarna gör en ny finansieringsrunda där värderingen för hela Klarna ligger på 71,25 miljarder kronor (6,7 miljarder dollar) – ett ras jämfört med rundan 2021 på hela 85 procent. 

Breakit har ställt en lång rad frågor till Klarna om incitamentsprogrammet, men bolaget har valt att inte besvara någon av dem. 

En person, som varit anställd på Klarna i många år och som vill vara anonym, tar värdefallet på aktierna med ro. Trots att personen tillhör de 10 procenten som fått ett avgångserbjudande tror hen att värderingen på aktierna kan gå upp igen, åtminstone på sikt. 

Andra anställda är inte lika optimistiska och programmet som skulle motivera medarbetarna har i många fall gjort det omvända. Nyligen valde två personer ur det allra högsta chefsgarnityret att lämna bolaget, där åtminstone den ena, Linda Höglund, går till ett nytt jobb utanför Klarna. Hon vill inte svara på några frågor, och det går inte att utesluta att den fallande värderingen, och tillhörande effekter, har spelat en viss roll i hennes beslut. 

Situationen med ett urholkat incitamentsprogram är givetvis inte unikt för Klarna. Men Klarna är Klarna och fintechbolaget är det svenska bolag i Breakits bevakningsområde som tillsammans med Spotify och Northvolt har anställt flest personer under de senaste åren. 

Många av dessa brottas nu med frågor om Klarnas framtid för att kunna ta beslut om sin egen. Kommer bolaget att få in tillräcklig finansiering? Kommer vd Sebastian Siemiatkowski kunna vända på siffrorna och kommer kreditförlusterna i USA verkligen att gå ned? Kommer Apple äta upp oss? 

Risken för en omfattande kompetensflykt är en av alla strider bolaget kommer utkämpa under resten av 2022. 

För man ska komma ihåg att det fortfarande finns techbolag som går riktigt bra, som har incitamentsprogram som fortfarande har potential att locka – och som kanske snart slår dig en signal.

Fotnot: På tisdagseftermiddagen skickade Klarnas nordiska presschef Filippa Boiz, två förtydligande som vi här publicerar:

  1. Från januari 2022 erbjuds deltagarna i RSU-programmet möjligheten att täcka skatten genom att avstå från en liten del av de vestade RSUsen. På så sätt dras inte skatten som del av lönen. 

  2. Klarnas anställda får en konkurrenskraftig kompensation vilken består av både en grundlön samt RSUer utöver det. RSUs ges inte istället för lön.

Läs mer