Sök

Tunga toppchefer lämnar Klarna mitt under turbulensen

KlarnaKlarnaTechvarslen

Klarnas kontor på Sveavägen i centrala Stockholm. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

För cirka sex veckor sedan utbröt turbulens på Klarna – sparpaket, personalminskningar och ständiga rapporter om en fallande värdering i bolagets försök att ta in nytt kapital.

Breakit kan nu avslöja att två tunga chefer lämnar fintechbolaget.

Det står även klart att fler än 10 procent kommer att lämna Klarna under den nu aktuella besparingsrundan.

Klarnas ledningsgrupp kommer att reduceras med två tunga namn, enligt uppgifter till Breakit. 

Det handlar om den kommersiella chefen Luke Griffiths som började på Klarna våren 2016 och då som chef för den brittiska enheten. Sedan maj 2020 har han haft titeln ”Chief Commercial Officer”. Breakit har sökt Luke Griffiths men inte fått någon återkoppling. 

Det handlar även om den operativa chefen Linda Höglund som gjorde storstilad comeback på Klarna vintern 2021 efter ha slutat på bolaget 2014. Linda Höglund har i sin roll som “Chief Operating Officer” haft stort ansvar för personalfrågorna på Klarna. Det ska ses mot bakgrund av att Klarnas sätt att hantera personalreduktionen har blivit kraftigt kritiserat, inte minst från fackligt håll. 

Klarna bekräftar att den nämnda chefsduon lämnar bolaget. De har inte blivit uppsagda, lyder budskapet. 

“Luke Griffiths har valt att lämna Klarna. David Sykes, tidigare kommersiell chef i USA, har tagit över som Chief Commercial Officer och gått in i ledningsgruppen”, skriver Klarnas kommunikationschef Filippa Bolz i ett mejl till Breakit. 

Breakit har varit i kontakt med Linda Höglund som varken velat bekräfta eller dementera, utan hänvisat alla frågor till Klarnas pressavdelning.  

“Linda Höglund har valt att lämna för att ta en extern roll. Camilla Giesecke, Chief Expansion Officer, tar över de områden som faller under COO utöver sina nuvarande ansvarsområden”, heter det vidare i mejlet från kommunikationschefen.

Såväl Luke Griffiths som Linda Höglund listas som medlemmar i Klarnas ledningsgrupp, enligt den information som i skrivande stund finns publicerad på bolagets hemsida. Men enligt Klarna informerade båda om sitt avgångsbeslut i våras, “innan minskningen av personalstyrkan”. 

Breakit har under de senaste dagarna varit i kontakt med Klarna-anställda och de hade då inte fått någon information om att den operativa chefen var på väg bort från bolaget. 

“Linda har gjort ett mycket bra jobb som operativ chef, och gett stöd till organisationens tillväxt med stärkta processer och ökad produktiviteten, och hon har också byggt ett mycket starkt team och organisation runt henne. Vi beklagar att hon ska lämna men önskar henne lycka till på hennes äventyr och vill också tacka henne för hennes stora bidrag, engagemang och hårda arbete”, säger Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski i en kommentar som Breakit har tagit del av.

Vittnar om stor oro

När Klarna kommunicerade besparingsåtgärder var budskapet att cirka 10 procent av de anställda, motsvarande cirka 700 personer, var på väg bort. Flera källor uppger dock för Breakit att det bestämda intrycket, inifrån bolaget, är att det antalet slutligen kommer att vara betydligt högre. Många anställda, som inte fått något uppsägningserbjudande av bolaget, har valt att lämna bolaget ändå för att ta anställningar på andra bolag som bedöms ha en stabilare framtid än det svenska fintechbolaget, enligt källorna. 

Klarna säger till Breakit att cirka 10 procent av bolagets personalstyrka erbjöds att sluta. Därtill kommer exempelvis icke förlängda provanställningar, varför nettosiffran slutligen kommer att ligga högre.  

“Likt många andra stora företag har vi även konsulter och andra underleverantörer, för vilka vi inte förlängde kontrakten. Vi valde även att avsluta en del provanställningar och gör i nuläget inga nya rekryteringar. Klarna har även, i linje med branschstandard, en churn (personalomsättning; Breakits anmärkning) på 15-20 procent per år eller cirka 100 personer per månad, vilket kan ge intrycket att det var fler”, skriver Klarnas kommunikationschef Filippa Bolz till Breakit. 

Klarna redovisade nyligen ett rörelseresultat på -2,5 miljarder för det första kvartalet. Under samma tidsperiod rann det ut 4,5 miljarder från den löpande verksamheten och det råder inga tvivel om att bolaget snart behöver få in mer kapital. 

Den processen har utan tvivel redan satts igång och uppgifter i Wall Street Journal gör gällande att den kommande rundan kommer att baseras på en mycket, mycket lägre värdering än vad som gällt de senaste åren. 

Dessa rapporter har utlöst stor oro bland de anställda, erfar Breakit. Farhågorna är att vårens besparingsrunda inte kommer att räcka för att komma till rätta med finanserna och för att blidka investerarna. 

"Det finns inga planer på att minska personalstyrkan ytterligare. Klarnas ledning utvärderade noggrant behoven för kommande år för att leverera på våra fokuserade och ambitiösa affärsplaner, vilket tyvärr innebar att ca 10 procent av Klarnas personalstyrka lämnade företaget”, säger Filippa Bolz om risken för ytterligare besparingar. 

Läs mer