Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Spotify-veteranen hjälper bolag med hållbarhetsrapportering – tar in 33 miljoner: “Positiv effekt på finansiella resultatet”

Juan Manuel Serruya och Manne Larsson

Fintech-utmanaren Datia fyller kassan på nytt.

Emil Widhagen

Emil Widhagen

emil@breakit.se

Reporter

Datia grundades 2019 av Juan Manuel Serruya och Manne Larsson, tidigare ingenjörschef på Spotify respektive tidigare investerare på EQT Ventures. 

Ambition var då att utveckla en plattform som hjälper investerare och företag att mäta, analysera och rapportera sina hållbarhetsutsläpp i enlighet med de regelverk som finns. 

Nu meddelar det Stockholmsbaserade bolaget att de tar in 33 miljoner kronor i en runda ledd av riskkapitalbolaget Nauta Capital. Även Zenloops grundare Paul Schwarzenholz, inkubatorn Sting och Söderberg & Partners var med och investerade. 

Pengarna ska användas till nyanställningar, produktutveckling och expansion i övriga Europa. 

"Vårt syfte är att stödja investerare i deras hållbarhetsarbete, traditionella ESG-betyg är inte längre tillräckligt. En allt större utmaning är att integrera transparent och kvantitativ data i investeringsprocessen, följa snabbt föränderliga regelverk och beakta kundernas krav på hållbarhet. Datia är ett stöd genom hela investeringsprocessen", säger Juan Manuel Serruya, grundare och vd på Datia.

Fokus ligger på att hjälpa just finansiella bolag med hållbarhetsanalyser. På kundlistan finns idag bland annat Spiltan Fonder, TIN Fonder och Atlant Fonder. Totalt kundernas förvaltade kapital uppgå till över 100 miljarder dollar, motsvarande cirka 1 biljon svenska kronor. 

Datias plattform utvecklades som en reaktion på de nya EU-regleringar som har kommit de senaste åren, med syfte att minska företagens utsläppen. EU:s regelverk beskrivs ofta som komplexa, och för att kunna följa dem krävs en hel del data.

Samtidigt kan hållbarhet också förbättra kärnverksamheten i bolag enligt Guillem Sague, partner på Nauta Capital, som nu har investerat i Datia. 

"Hållbarhet hos företag och fonder kan ha en positiv effekt på det finansiella resultatet och minska den totala risken. Datias förmåga att hjälpa investerare med hållbarhetsanalyser innebär mindre manuellt arbete och mer transparent analys. Det är en förutsättning för att driva utvecklingen framåt i branschen mot hållbara investeringar".

Läs mer