Så leder du ett team med stor mångfald och uppnår affärsfördelar

LedarskapBreakit Crash CourseSocial hållbarhet

Sanna Lilie och Frida Stjernholm leder Breakits nya kurs om inkluderande ledarskap

Klara Sernemyr

Fördelarna med att rekrytera och anställa olikheter och skapa mångfald på arbetsplatsen är många. Forskning visar t.ex. att arbetsplatser där en mångfald av erfarenheter och kompetenser finns representerade blir mer kreativa, innovativa och lönsamma. Dessutom är arbetsmiljön och ledarskapet två av de tre viktigaste faktorerna för unga arbetstagare. Utmaningen idag är att behålla den kompetens vi rekryterar.

Branschundersökningar visar att 53% av kvinnor och icke-binära inom IT och tech upplever att deras kompetens inte tas på allvar och att deras kunskaper ifrågasätts. Att inte vara medveten om hur du som ledare skapar en inkluderande arbetsmiljö leder till att branschen i sin helhet riskerar att förlora viktig kompetens och potentiella framgångar.

Ny kurs på Breakit

Tillsammans med två tungviktare i branschen startar nu Breakit en helt ny kurs som ger dig metoder, verktyg och insikter så att du med starkt självförtroende kan driva inkluderingsarbetet framåt – 31 augusti, anmälan är öppen!

Du landar i ett inkluderande ledarskap som du kan implementera från dag ett. Resultatet av att du sätter dig in i och landar i de insikter som kursen ger, blir välmående arbetsplatser, grundade i trygga beteenden. En mycket bidragande faktor för ökad kreativitet, innovation och prestation i team med stor mångfald.

Kursen leds av Sanna Lilie och Frida Stjernholm som tillsammans har lång och gedigen erfarenhet av mångfalds- och inkluderingsarbete. Med grund i psykologi, beteendevetenskap och aktuell forskning förser de dig med verktyg och kunskap för att skapa det självförtroende du behöver för att fatta beslut som leder organisationen framåt.

Under kursen svarar vi på dessa frågor:

  • Hur gör du som ledare för att optimera en mångfald av kunskap och erfarenheter?

  • Hur ser du till att arbetet med mångfald och inkludering leder till affärsnytta och social hållbarhet?

  • Hur vill du att dina existerande och potentiella medarbetare pratar om arbetsplatsen du leder?

Detta får du med dig:

  • Insikter och verktyg för att implementera en ledarskapsmodell för inkludering, baserad på dina medarbetares förtroende.

  • Kunskap och självförtroende för att fatta effektfulla beslut i arbetet för en medveten och ansvarsfull organisation.

  • Metoder och konkreta förslag på hur du kan främja trygga beteenden, vilket är grunden för kreativitet och innovation i team med stor mångfald.

  • Inspiration från andra ledare och möjlighet att samtala tillsammans kring utmaningar och möjligheter.

  • Rekommendationer och vägledning i hur du tar nästa steg i att skapa en välmående arbetsplats utifrån affärsnytta och social hållbarhet.

Låter det intressant? Anmäl dig idag – start 31 augusti!

 

Läs mer